Purringer genereres ut fra definert purreoppsett og purrenivå. Som en engangsjobb må purreoppsett klargjøres og varenr for renter og gebyr på opprettes.
Purreoppsett og purremetoder er tilgjengelig fra hovedmenyen.Purreoppsett


Det må ligge inn et purreoppsett som er avkrysset for Standard.  Hvis dette ikke ligger klart må det opprettes.
Innholdet i purreoppsettet er de purrenivåene som skal gjelde.Med dette oppsettet kjøres det ut en påminnelse før inkassovarsel.  Det tredje purrenivået fanger opp de postene som er klare for inkasso.  Disse postene kan skrives ut på en inkassoliste eller overføres til inkassobyrå som f.eks Lindorff.

Det er anbefalt å ha en integrert løsning mot Lindorff slik at overføring av inkassosaker går elektronisk. For mer info se her.

Hvis det er ønskelig med to påminnelser før inkasso blir oppsettet slik:
Noen retningslinjer

  • Hvis man skal kunne kreve gebyr på purrebrev eller gebyr på inkassovarsel, må det gå minst 14 dager etter forfall, samt at betalingsfristen på purringen/inkassovarselet må ha frist på 14 dager eller mer.
  • Det er kun tillatt å legge på purregebyr på skriftlig purring, dvs ikke på elektronisk purring.
  • Det er kun anledning til å kreve gebyr for purring og inkassovarsel to ganger samlet.  Dvs at hvis gebyr kreves for 1. og 2. purring kan man ikke legge til gebyr på inkassovarselet.
  • Dette gjelder både for bedriftskunder og privatkunder. Ovenfor bedriftskunder kan man ha andre satser dersom dette er spesielt avtalt.
  • For mer detaljer rundt regler for purregebyr og renter, henviser vi til inkassoforskriftene, inkassoloven, Sticos eller annet oppslagsverk for regnskapsregler.Purremetoder


Papirutskrift


Purringer kjøres ut som papirutskrifter, og det er foreløpig kun denne muligheten som er tilgjengelig for å få en detaljert purring.  Purring via sms og epost viser kun til samlet utestående for kunden, og har ingen detaljer pr faktura.Inkasso


Denne purremetoden brukes for å eksportere til inkassobyrå eller kjøre ut inkassoliste for manuell overføring.  For oppsett av inkasso se egen artikkel her.Varer


Opprett en kontogruppe for bokføring av purregebyr/renter. F.eks styrt til konto 8070 Renteinntekter kunder.
Hvis det er ønskelig at purregebyr og renteinntekter skal til hver sin konto må det opprettes to kontogrupper.
Opprett egen varegruppe som denne kontogruppen knyttes til.Opprett eget varenr for purregebyr og eget for renter. Disse knyttes til den aktuelle varegruppen med rett kontogruppen for Purregebyr/Renter.
Forslag til varenr: PG, R
Legg varen inn under Klientinnstillinger - Renter og gebyr.
Legg også inn Rentesats kredit og debet.
NB!  Forsinkelsesrenteloven viser til en rentesats på 8,5% fom 01/07/16.  Satsen endrer seg hvert halvår, så sjekk derfor loven for å finne korrekt rentesats.
Purretekst


Foreløpig er det ikke mulig å tilpasse teksten på purrebrevet selv. Hvis det er ønskelig med annen tekst hjelper vi dere med dette.  Ta i så fall kontakt med Quick Support.
Standardteksten er som følger: