Enter
Flytter markør fra felt til felt.


Piltaster
Flytter markør mellom felter.


Tab
Flytter markør fra felt til felt.


Ctrl + Ordskiller (Space)
Søke oppslag i felte.  F.eks bilagstype, konto, mvakode, motpostnr, valuta.


Ctrl + Enter
Direkte til neste linje.  Gir ny linje hvis du står på siste bilagslinje.


Ctrl + Insert
Ny linje under markert linje.


Ctrl + Delete
Slette linje.


Shift + Ordskiller (Space)
Markerer flere rader.


Shift + C/Shift + Ctrl + C
Kopier fra linjen over.

Balansere et bilag.  Dvs regner ut summen som gjør at bilaget går i null.


Kontosøk
Skrive deler eller hele kontonr + Enter.
Skriv navn på konto / leverandør / kunde + Enter.