Bilag i ubalanse


Hvis det ikke er ført like mye til debet og kredit for et bilag blir bilaget i ubalanse.
Dette angis med en rød kontrollsum.


 

 Feil konto


Du får lov til å lagre en bunt med feil kontonr.  Men det er ikke tillat å godkjenne bunten med feil. 

Feil periode