Menyene i Quick3 nettbutikk kan bygges ved bruk av:


Hvordan bygge en meny ved hjelp av et varegruppehierarki:


Quick3 har en “Flis” i hovedmenyen  under varer som heter “Varegruppe-hierarki”:I dette grensesnittet kan du dra og slippe varegrupper for å bygge opp menyene. Den grønne haken betyr at varegruppa er web-aktiv. I tillegg til at varegruppa er web-aktiv må den inneholde minst èn vare eller en undergruppe for å dukke opp i nettbutikken.


Her har brukeren tatt flere varegrupper og “dratt” de ned til å ligge som undergrupper av “Bekledning”:
Dette er det samme som når det i varegruppe-fanen ser slik ut:
Dette er altså hvordan menyene lages i Quick3 og i nettbutikken ser det dermed slik ut:
Hvis man ikke ønsker “Sko og støvler” som undergruppe kan den trekkes til toppnivå (slik "Bekledning" er), da likestilles de to menyvalgene:Da vil det se slik ut i nettbutikken:
I tillegg til å gå inn i "varegruppe-hierarkiet" for å sette opp menyvalg, kan man også legge til artikkelgrupper og artikler i menyen.


I hovedmenyen i Quick3 finner du "artikkelsøk" og "artikkelgrupper" under kategorien webshop. Disse artiklene og artikkelgruppene kan ikke hakes av for "web-aktiv" fordi de allerede er web-aktive. Dette er fordi bruk av artikkelgrupper og artikler ikke brukes for annet formål enn å publiseres på web. 


Hvordan bygge en meny ved hjelp av en artikkelgruppe:

En artikkelgruppe er en samling av artikler som kan plasseres ulike steder på nettsiden. For eksempel kan en og samme artikkelgruppe ligge både i hovedmenyen på toppen og i footer samtidig.


Her har vi for eksempel opprettet en artikkelgruppe som heter "Kundeservice" som inneholder 3 ulike artikler som er knyttet til. Slik ser artikkelgruppen ut presentert i menyen.Og slik ser samme artikkelgruppe ut presentert i footer:


I Quick3 definerer du hvor du vil at artikkelgruppen skal opptre ved å huke av for de seksjoner du vil ha den på, inne på hovedmenyen til valgte artikkelgruppe.
Hvordan legge til en enkeltstående artikkel i menyen:


En enslig artikkel kan legges til i menyen ved å definere inne på artikkelen at den skal plasseres i ulike seksjoner. Huker du av for "menu_end" vil artikkelen for eksempel plassere seg i slutten av hovedmenyen, etter valgt prioritering.På nettsiden vil det da se slik ut:Nyttige lenker: