Lager referanser og lokasjoner bygges som et lokasjonshierarki.  Det er kun lokasjoner som er definert her som kan tas i bruk for plassering av varer.  Rutinen er tilgjengelig fra hovedmenyen Quick3 – Lageroversikt.


Det er viktig at oppbygningen av lokasjoner er mest mulig fleksibel og mest mulig detaljert.

  • Det skal vise til hvilket hovedlager varene tilhører.
  • Det skal fungere optimalt for lokalisering av varer.
  • Det skal gi mulighet for endringer på lager, ommøblering av reoler, utvidelse av reoler
  • Verktøy for optimalisering av varelageret hvis det er definert egenskaper pr lokasjon.
  • Fungere optimalt for utkjøring av korrekte tellelister.

 


Forslag til oppbygging

 

Lager – Rom – Reol – Seksjon – Hylle – Plass – Skål
     1     –   A    -   04    –     B     –    03    -     L     –    01


Lokasjonen blir da slik: 1A04B03L01


Ved å bruke annenhver inndeling med bokstaver og tall gir det en god oversikt, og det blir enklere å lese.
Det er også mulig å bruke egne definisjoner på lokaliteter, men vær bevisst på at det skal støtte utvidelser ved behov.


Lager:  Angir hovedinndelig, f.eks på atskilte områder/byer.


Rom:  Gi hvert rom en bokstav.  A=hovedlager, B=Butikk, C=kaldt lager  osv


Reol: Tenk gjennom hvor mange reoler det maks vil være inne på hvert rom, eller hvor mange det evt kan bli plass til dersom det skulle være aktuelt med utvidelser. Hvis det på et av rommene vil passere 9 reoler må man opp på 2 siffer. Reol nummereringen blir da 01, 02, 03, osv.
Bruk også samme inndeling for butikken.  Velg områder som Reoler så godt det lar seg gjøre.


Seksjon:  Hver reol inndeles i seksjoner.  Bruker dere en bokstav her kan de være fra A til Z = 27 mulige inndelinger.  Hvis en av reolene har flere seksjoner må dere bruke to og to bokstaver.


Hylle:  Hvis det finnes reoler som har mer enn 9 hyller, må man også her bruke to siffer. 01, 02, 03, osv


Plass:  Dette kan da være skuffer i hylla.  Kan være praktisk å bruke fra A til Z her.


Skål:   Hvis hver skuff har rominndeling kan dette tildeles en lavere inndeling på  1-9 eller 01 – 99 om nødvendig

Ved å bygge opp lageret på denne måten vil det hele tiden være lett å finne frem på lageret, og det vil gi et godt system for varetelling.
 

Registrering og vedlikehold

  • Legg til Node:  Klikk på + symbolet.  Også tilgjengelig fra H-klikk meny på mor noden.
  • Slett en Node:  Marker noden og klikk på – symbolet.  Også tilgjengelig fra H-klikk meny på mor noden.
  • Flytt Node:  Klikk på noden og trekk den til ønsket plassering og slipp.  Det vil da følge et rødt eller grønt kryss med markøren som signaliserer at det er tillat å flytte til angitt plass.
  • Endre navn på noden:  H-klikk på noden og velg ‘Gi nytt navn’.
  • Hvis du skal ha en rotnode H-klikk på det hvite feltet (utenom hierarkiet) og velg ‘Legg til’.

 

 


Bruk av lokasjoner

Varer med lagerbeholdning knyttes til lokasjoner under fanen Lager - Beholdning.


Når man genererer tellelister gjøres dette ut fra nodene i lageroversikten.   For noder som har underlokasjoner vil den fange opp alle varer tilknyttet lokasjoner fom denne plasseringen og utover i hierarkiet.  På den måten vil man være sikker på at man fanger opp alle underliggende lokasjoner.  Dette gjelder uansett om man kjører tellingen inne i Quick3 eller med Q3Mobile appen.


Lokasjonsetiketter

Alle overordnede lokasjoner bør merkes med lokasjons etiketter.  Dette vil optimalisere rutiner for vareflytting og varetelling. Merk lokasjoner ned på de nodene som gir et passe stort utvalg for varer ved mikrotellinger. 


Etikettene er tilgjengelig fra Lageroversikt – Oversikt. Velg lokasjonen, H-klikk på noden, Skriv ut. Det er flere formater å velge mellom.

Print ut på Thermo transfer etiketter som gir permanent trykk slik at etikettene ikke blekne over tid.

For merking av hel Reol:  A4 variant åå enden av reolen.

For merking av hylle med flere bokser, som igjen har flere plasser, merkes boksen.
Merke på det nivået som det er mest hensiktsmessig for telling og vareflytting. Trenger f.eks. ikke etiketter for de aller minste lokasjons boksene.


Vi anbefaler at det skrives ut lokasjons etiketter med strekkoder for å merke lokasjonene. 


Omstrukturering av lokasjoner

Hvis dere har en lageroversikt som ikke er optimal i forhold til de beskrivelsene vi har vært gjennom her kan det være nødvendig med en omstrukturering av lokasjonene.  For noen kan det være konverterte lokasjoner fra QuickNG eller andre systemer som ikke har hatt et ryddig oppsett fra tidligere.  Under menyen for Lageroversikt - Avansert er det ulike funksjoner som kan tas i bruk for å gjøre denne oppryddingen enklere.  

For tips til hvordan man bør gripe an saken, se Lagerlokasjon - Plan for opprydding.Se andre artikler:

-         Lagerlokasjon for varer.

-         Generere tellelister ut fra lokasjoner.

-         Varetelling med Q3 Mobile.