Bankkontonummer må legges inn under en egen fane under Klientinnstillinger.
Dette må være på plass for å kunne startet med utfakturering.


Klikk  på Legg til ikonet oppe til høyre i bildet.
Legg inn bankkontonummer i kolonnen Bankkonto. 

I kolonnen Konto legger man inn det fire sifrede kontonr fra kontoplanen.  

Iban og Bic  må legges inn for å støtte utenlandsbetalinger.  Velg rett standardvaluta.  

I adressefeltet kan man legge inn adressen til banken.  

Husk å lagre. 


Under fanen Salg må man i tillegg angi hvilken konto som skal være Standard Konto.  Det er dette kontonr som skrives ut på faktura/ordre og andre betalingsdokumenter.  

Dette ligger litt langt ned i bildet.