Når man skal gå i gang med å gjøre en større mengde med eksisterende varer web-aktive, har man flere måter å gjøre dette på. Man kan web-aktivere en mengde varer fra varesøket, eller man kan benytte varejustering til dette formålet. 


Varejustering

Man kan man ved bruk av varejustering gjøre justeringer på en mengde varer i èn operasjon. Varejustering finner du i hovedmenyen under varer. 


I varejustering velger man de kriteriene som passer for å hente utvalget av varene du ønsker å gjøre web-aktive. 

Dette kan for eksempel være hele varegrupper, varer fra en leverandør eller varer med bestemte varenummer. 

Valgene under justeringer er det man har mulighet til å gjøre av endringer på varene.

I eksemplet under har vi hentet fram en varegruppe som heter "Test". Denne består av tre varer som ikke er web-aktive. 


Videre åpner vi varejustering. 
Her har vi valgt å hente opp varene som ligger i varegruppen "test", og vi ønsker å justere disse varene til å bli web-aktive. 
Når ønskede kriterier og justeringer er valgt, klikker man på "hent utvalg", og åpner fanen utvalg.Under fanen utvalg ligger nå de tre varene som lå i varegruppen "test". Trykk deretter på "forhåndsvisning" for å se endringene vi har valgt. 

(klikk på bildet for å gjøre det større)


Under fanen forhåndsvisning ser vi at "web-aktiv"- kolonnen er blitt markert i rødt og boksene har blitt haket av. Trykk videre på "start" for å starte selve varejusteringen.

(klikk på bildet for å gjøre det større)


Når varejusteringen er utført kan vi se at det som i forrige bilde var markert med rødt, nå har blitt borte og haken er "på" for web-aktiv. 

(klikk på bildet for å gjøre det større)


Hvis vi nå går inn på varegruppen, og ser på oversikten over varene i gruppen, er de nå web-aktive. 


Varesøk

Man kan benytte varesøket til å gjøre enkle operasjoner. Deriblant å aktivere/deaktivere varer for web.
Man kan hente opp et utvalg varer ved å benytte det avanserte søket.

(klikk på bildet for å gjøre det større)

I eksemplet under har jeg valg å søke og hente opp varegruppen "Test".
Her ser vi at varene er aktive, men ikke web-aktive. For å aktivere disse varene for web, går vi til hamburgermenyen i høyre hjørne og velger "aktiver webaktiv"

(klikk på bildet for å gjøre det større)


Aktiveringen av varene for web vil skje umiddelbart, og du kan se at varene har blitt huket av for web-aktiv. 

(klikk på bildet for å gjøre det større)