Versjonslogg

Versjonslogg 3.1.12
Generelt Rettet feil som forhindret kopiering av celleverdier i enkelte grid. Rettet feil som gjorde det umulig å klikke på faner nederst på skjermen. K...
Thu, 17 Des, 2020 ved 11:18 AM
Versjonslogg 3.1.11
Generelt Forbedret ytelse ved redigering i grid. Rettet feil som kunne før til at verdier i griddet ble tilbakestilt til gamle verdier ved, for eksempel,...
Wed, 11 Nov, 2020 ved 3:45 PM
Versjonslogg 3.1.10
Generelt En lang rekke større og mindre ytelses-forbedringer bak teppet. Bestilling Lagt til mulighet for å låse/oppheve lås av vare mot lokasjon f...
Fri, 23 Okt, 2020 ved 10:58 AM
Versjonslogg 3.1.9
Generelt Forbedret ytelse ved opprettelse av nye ordre og tilbuds-linjer. Forbedret ytelse ved åpning av søkevinduer. Betalingsmidler Rettet en fe...
Tue, 15 Sep, 2020 ved 3:33 PM
Versjonslogg 3.1.8
Generelt Lagt til Alt+C som hurtigtast for å opprette ny i alle søkedialoger som støtter dette. Rettet feil som førte til at det ikke var mulig å rediger...
Thu, 6 Aug, 2020 ved 10:30 AM
Versjonslogg 3.1.7
Generelt  Lagt til mulighet for spesial filter i noen søk (flere vil komme etter hvert).  Spesialfilter må legges på plass av support, men kan bestill...
Thu, 7 Mai, 2020 ved 2:46 PM
Versjonslogg 3.1.6
Bestilling  Individ kan nå knyttes mot blokk på bestilling (ingen spesifikk funksjonalitet implementert rundt dette utenom i Ferrari-integrasjonen på ...
Wed, 29 Apr, 2020 ved 10:32 PM
Versjonslogg 3.1.5
Generelt  Rettet en feil som kunne gjøre at Quick3 fra tid til annen glemte hvilke faner som var åpne etter oppfrisking av siden.  Forbedret ytelse v...
Thu, 13 Feb, 2020 ved 11:36 PM
Versjonlogg 3.1.4
Generelt  Det er nå mulig å endre kolonnerekkefølge i de fleste søkevinduer.     Faktura  Rettet en sjelden feil som kunne føre til at de...
Fri, 20 Des, 2019 ved 10:29 AM
Versjonslogg 3.1.3
Generelt  En rekke generelle ytelsesforbedringer på tvers av alle deler av Quick3.  Opprettet et nytt menypunkt for Kassetransaksjoner. Menypunktet h...
Wed, 13 Nov, 2019 ved 4:39 PM