Varer

Lageroversikt - Struktur for lokasjoner
Lager referanser og lokasjoner bygges som et lokasjonshierarki.  Det er kun lokasjoner som er definert her som kan tas i bruk for plassering av varer.  Ruti...
Fri, 6 Nov, 2020 ved 3:31 PM
Varefaner
Beskrivelse/oversikt over faner i varebildet Beskrivelse Fritekst felt, relevant informasjon om varen. Vareinfo Informasjon om når varen e...
Tue, 24 Sep, 2019 ved 11:39 AM
Varegrupper
Varegrupper er tilgjengelig fra hovedmenyen Quick3 (1). Alle varer må ligge i en gyldig varegruppe, som må være krysset av for Primærvaregruppe for varen.  ...
Tue, 24 Sep, 2019 ved 12:46 PM
Ny vare
Opprette ny vare Velg varer/varesøk i hovedmenyen i Quick3. Ny vare opprettes ved å klikke på + oppe til høyre(1). Eller klikke på menyen o...
Fri, 22 Apr, 2022 ved 3:29 PM
Pakke varer – Lage ferdige pakker klare for salg
Det kan være ulike behov for å sette sammen pakker av varer for salg til en redusert pris.  Det kan f.eks være salg av fiskeveske med diverse utstyr, vaskeb...
Tue, 24 Sep, 2019 ved 12:53 PM
Varetelling - Med Q3Mobile
Med Q3Mobile appen kan du utføre varetelling på en enkel og effektiv måte. Skanning kan utføres med f.eks kameraet på mobilen, som kan være en grei start ...
Tue, 10 Nov, 2020 ved 4:10 PM
Varetelling
Varetelling er en egen rutine som er tilgjengelig fra hovedmenyen. Det nye er nå at du også kan utføre mikrotellinger med Q3Mobile appen. For å sikre be...
Tue, 27 Des, 2022 ved 10:21 AM
Tips for varetelling
Varer i ordre/plukking  Er det antallet som fysisk ligger på lager riktig? Dette kommer an på om alt som faktisk er levert er fakturert, eller om dere bruk...
Thu, 1 Des, 2022 ved 1:09 PM
Varekoblinger
Varekoblinger-fanen på en vare muliggjør kobling mellom en modervare til én eller flere undervarer. På denne måten kan du bygge hierarkier hvor varer har av...
Tue, 22 Mar, 2022 ved 2:44 PM
Varetelling - Beskrivelse av felter
Beskrivelse av felter Lokasjon:  Angis for å generere telleliste ut fra en bestemt lokasjon.  Den valgte noden vil inkludere alle underliggende lokasjo...
Fri, 20 Des, 2019 ved 10:19 AM