Generell bruk av importveiviser


Import av kunder, med kontaktinformasjon, betingelser, etc.


Innstillinger

  • Mal: For å overstyre standard kundemal som benyttes til standardverdier ved import. 


Krav

  • Bokføringsregler, valutakoder, og kontoer eksisterer i Quick3 før import.


Verdt å merke seg

  • Enkelte kolonner krever spesifikke verdier, disse vises når du holder musepeker over selve kolonnen i nedtrekksmenyen i kolonneoppsett. Dette gjelder: «Bokføringskategori», «Fakturalevering», og «Samlefaktura intervall».
  • Kundekategorier som ikke allerede eksisterer (der «Kundekategorikode» ikke fins som Kode i Quick3) vil bli opprettet. 
  • Dersom det ikke eksisterer betalingsbetingelse tilsvarende «Betalingsbetingelse ant. dager» vil disse bli opprettet.