Generelt

Før retur kan gjennomføres må returaktiviteter være satt opp. Les mer om dette her. Det som er viktig å merke seg her er at hver kjede av aktiviteter må endre i en aktivitet som har handlingen "Avslutt retur" for at returen skal kunne la seg avslutte. 


Det er to typer retur:

  1. Avtalt retur gjelder i de tilfeller hvor kunde ønsker å returnere vare (angrerett).
  2. Reklamasjon/garanti gjelder i de tilfeller hvor det er feil på vare.


Ny retur

Ny retur kan opprettes på to måter:

  1. Fra Retursøket ved å velge "Retur" i hovedmenyen. Ordren returen stammer fra må legges inn i "Ordre (kilde)".
  2. Ved å åpne en eksisterende ordre, huke av en eller flere linjer og velge "Retur (valgte linjer)" fra menyen. 


Eksempel på returflyt

Videre håndtering av retur foregår i all hovedsak gjennom registrering av aktiviteter (returaktiviteter).

Til dette eksempelet har vi brukt følgende returaktiviteter:


Aktiviteter på en returordre registreres på følgende måte:

  1. Gå inn på arkfanen "Aktiviteter" på den aktuelle returordren, og registrerer en ny aktivitet ved å trykke på "+"-knappen. 
  2. Velg så aktivitet fra nedtrekksmenyen, og legg inn en kommentar dersom det er aktuelt. 
  3. For å gjennomføre en aktivitet må man trykke på "Play"-knappen. Ordrestatus endrer seg nå i henhold til returaktiviteten som er valgt, og eventuelle handlinger blir utført.


1. Vare mottatt fra kunde


  2. Vare sendes til leverandør for videre sjekk

I dette tilfellet har vi satt opp en returaktivitet som heter "Vare sendes til leverandør" med handlingen "Returner til leverandør (opprett eller legg til eksisterende returbestilling". Ved gjennomføring av denne aktiviteten vil varen bli lagt på en bestilling, og referansen til denne legges i "Handlingsreferanser". Trykk på bestillingsikonet i "Handlingsreferanser" for å gå til bestillingen.


3. Svar fra leverandør

En slags "mellomaktivitet" for å lagre kommentar om hva leverandør evt. har meldt tilbake.


4. Avslutt saken

Vi har varen på lager, og velger å sende kunden en ny vare. En ny ordre blir dermed opprettet, og lagt til i  "Handlingsreferanser". Returordren er nå avsluttet.