Returaktiviteter

Endret Tue, 05 Nov 2019 ved 10:23 AM

Ordrestatus

 • Egne ordrestatuser for returordre (systemtype Returordre) settes opp under «Ordrestatus». Det er disse ordrestatusene som vil være tilgjengelige under oppsett av aktiviteter. 
 • Hver aktivitet er knyttet mot en ordrestatus, dvs. hvilke aktiviteter som er tilgjengelige til enhver tid avhenger av ordrestatusen til returordren. 
 • Etter gjennomføring av aktiviteten så vil tilhørende returordre bytte ordrestatus til det som er angitt i «Til ordrestatus», som gir tilgang til et nytt utvalg av aktiviteter.

 

Handlinger

 • Opprett kreditnota: Oppretter en ny minusordre av linjene slik de fremstår på returordren. Videre håndtering av ordren gjøres på ordinær måte.
 • Opprett kreditnota med erstatningsvare fra lager: Oppretter en ny minusordre av linjene på returordren + tilhørende linje(r) for hver enkelt vare med lagerstyring dersom varen har lagerstyring. Totalsum = 0. Videre håndtering av ordren gjøres på ordinær måte.
 • Opprett ordre med erstatningsvare fra lager: Oppretter en ny ordre av linjene på returordren med positivt antall, men uten pris. Linjene har lagerstyring dersom varene har lagerstyring. Videre håndtering av ordren gjøres på ordinær måte.
 • Returner til leverandør (opprett eller legg til eksisterende returbestilling): Oppretter ny minusbestilling av linjene slik de fremstår på returordren, eller samler med eksisterende bestilling til leverandøren dersom det er ønsket. Dersom returbestillinger mot samme leverandør ønskes samlet, kan dette settes under klientinnstillinger. Videre håndtering av denne bestillingen gjøres på ordinær måte.
 • Legg til bestillingsforslag: Antall pr. linje legges til i bestillingsforslag per vare (I feltet «I retur»).
 • Fjern fra bestillingsforslag: Antall pr. linje fjernes fra bestillingsforslag per vare (I feltet «I retur»).
 • Opprett kreditnota med erstatningsvare fra leverandør: Oppretter en ny minusordre av linjene slik de fremstår på returordren + tilhørende linje(r) for hver enkelt vare uten lagerstyring. Totalsum = 0. Videre håndtering av ordren gjøres på ordinær måte.
 • Opprett ordre med erstatningsvare fra leverandør: Oppretter en ny ordre av linjene på returordren med positivt antall og uten pris. Linjene har ikke lagerstyring. Videre håndtering av ordren gjøres på ordinær måte.
 • Avslutt retur: Setter status på returordren til avsluttet. 
 • Opprett ordre med returgebyr: Oppretter en ny ordre med en linje for gebyr. Vare for returgebyr settes opp under Klientinnstillinger > Renter og gebyrer.  Videre håndtering av ordren gjøres på ordinær måte.

                     

Automatisk åpning av detaljbilder og auto-print

Enkelte aktiviteter kan settes opp til å automatisk åpne etter gjennomføring av handlinger. Dette gjelder de tilfellene hvor det opprettes ordre eller bestilling. 

MERK! Før en auto-printjobb kan knyttes opp mot en aktivitet, må den settes opp under «Auto-print» i hovedmenyen. Disse settes opp for hendelsen «Returaktivitet». Merk at alle rapporter som brukes her må være tilpasset utskrift fra retur. 

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen