1. Innstillinger

Innstillinger settes i all hovedsak opp i Ferrari-fanen under Import/eksport. 


1.1 Generelt

1.1.1 Kommunikasjon

Disse innstillingene må være tilstede som et absolutt minimum for at integrasjonen skal fungere.

 • "Webservice url", "Brukernavn", "Passord", og "Forhandlerkode" er informasjon som må hentes inn fra Ferrari dersom det ikke er tilgjengelig ved oppstart.
 • "Bruker for passordvarsel": Velg en bruker som mottar varsel når passordet hos Ferrari er i ferd med å utløpe. Passord har en gyldighet på 90 dager, og varsel sendes ut en uke i forveien. 


1.1.2 Deler

Disse innstillingene brukes av følgende funksjoner:

 • Overføring av bestilling til Ferrari
 • Overføring av lagerbeholdning til Ferrari
 • Import av forhåndsmeldt mottak fra Ferrari
 • Synkronisering av vareregister mot Ferrari
 • Import av bestilling opprettet i MODIS


Beskrivelse (* påkrevd)

 • * "Leverandør": Det er kun for denne leverandøren vi overfører bestillinger eller beholdning.
 • "Del beholdning": Bestemmer hva som blir vist som tilgjengelig beholdning ved overføring av lagerbeholdning til Ferrari. Standard er tilgjengelig beholdning, Disponibel 1 og 2 justeres under Klientinnstillinger > Salg.
 • * Varegruppe deler: Evt. nye varer opprettet ved synkronisering av vareregister vil legges i denne varegruppen.
 • Antall siffer varenummer: Ved bruk av denne vil Ferrari-varenummer fylles med 0 fra venstre opp til angitt antall siffer.


1.1.3 Service

Disse innstillingene brukes av følgende funksjoner:

 • Overføring av serviceordre til Ferrari
 • Import av kjøretøyinformasjon fra Ferrari


Beskrivelse (* påkrevd)

 • * "Ordretype": Kun ordre med denne ordretypen vil være mulig å overføre som serviceordre til Ferrari.
 • * "Varegruppe for arbeid": Ferrari ønsker spesifisering av hvilke varelinjer som er arbeid. Det er også viktig at varene som brukes her er gjenkjent av Ferrari (ref. nedlastbar TaskList fra MODIS med for standard "Operations").
 • "Varegruppe for verkstedmateriell": Viktig at varer som ikke er deler (og dermed ikke standard Ferrarivarer) legges i en varegruppe for seg slik at de ikke blandes med deler ved overførsel til Ferrari.
 • "Varegruppe for garantikampanje": Dersom dette brukes, er det anbefalt å oppgi for å sikre god spesifisering ved overførsel.
 • * "Individstatus ny": Brukes for å gi korrekt status på kjøretøy ved overførsel av serviceordre.
 • "Merke/modell": Angi node i merke-/modellregisteret som favner alle Ferrari-kjøretøy.
  • * "Salgsparameter tellerstand inn": Denne informasjonen er påkrevd ved overføring av serviceordre.
  • * "Salgsparameter tellerstand ut": Denne informasjonen er påkrevd ved overføring av serviceordre som er avsluttet (fakturert).
 • "Reklamasjon blokktype": Ferrari ønsker spesifisering av hvilke jobber som er reklamasjon.


1.1.4 CRM

Disse innstillingene brukes av følgende funksjoner:

 • Import av førerendringer fra Ferrari


Beskrivelse

 • "Foreslå fører som eier": For å gjøre det mulig å sette fører registrert hos Ferrari som eier av individet i Quick3 må denne være huket av. 


1.2 Ferrari ordretype 

Disse ordretypene er spesifisert av Ferrari og kan endre seg. Ved oppstart skal daværende typer være lastet inn. Typene må kobles mot bestillingstyper i Quick3 slik at overføring av bestillinger blir korrekt.


1.3 Tariffkode

Disse kodene er spesifisert av Ferrari og kan endre seg. Ved oppstart skal daværende typer være lastet inn. 


1.4 Gyldige tariffkoder

Kobler tariffkoder og ordretyper (bestillingstyper) sammen, og kan endre seg i tråd med endringer av ordretyper og tariffkoder. Må ikke endres uten samtykke fra Ferrari. Brukes for å kvalitetssikre bestillinger som blir overført til Ferrari.


1.5 Rabattkoder

Rabattkodene er spesifisert av Ferrari, og fremkommer som ProgramCode i master vare-fil. Ferrari bruker også benevnelsen Discount Class om disse. Må settes opp for at varer skal få riktig rabattprosent ved synkronisering av vareregister.


1.6 Andre innstillinger

1.6.1 Ordrestatus

Ferrari bruker en egen status/årsak på serviceordre som blir utsatt. Disse kobles mot ordrestatuser i Quick3 via "Ordrestatus" i hovedmenyen.  

Tre typer (Ferrari's forklaring i parentes):

 1. Ikke på lager (corresponds value 1 in Modis. To be used if dealer is waiting for a part to complete the intervention)
 2. Ikke autorisert (correspond value 2 in Modis. To be used if the dealer asked for feedback for a factory by opening a ROL on Modis)
 3. Ikke tilgjengelig (corresponds value 3 in Modis to be used if the vehicle is not returned from a Bodyshop)


2. Funksjoner for overføring til Ferrari

2.1 Overføring av bestilling

 1. En bestillingseksport må eksistere med type (eksporttype) "Ferrari". Denne må kobles til den aktuelle leverandøren. 
 2. Overføring av bestilling gjøres fra bestilling, via "Send" > "Via elektroniske ordre".


Verdt å merke seg:

 • Det er kun bestillinger mot leverandør spesifisert i Ferrari-innstillingene som kan overføres.
 • Tariffkode blir lagt til på linjenivå automatisk basert på hvilken kombinasjon som er standard for bestillingstypen, men kan overstyres.
 • Dersom en kombinasjon av bestillingstype/tariffkode krever VIN må et individ knyttes til bestillingen. Individkobling blir automatisk med dersom bestilling er opprettet fra en ordre (kopier til bestilling), ellers kan dette gjøres ved å velge "Koble individ" i menyen som ligger til høyre over varelinjene på bestillingen.
 • Etter overføring blir Status-kolonnene helt til høyre på linjenivå oppdatert med evt. feilkoder dersom bestilling ikke gikk igjennom eller enkelte linjer krever justering i MODIS. 


2.2 Overføring av lagerbeholdning

Utføres via automatiske jobber. Jobbtypen heter "Overfør beholdningsdata til Ferrari". Ferrari ønsker dette oversendt minst en gang i uken.


Verdt å merke seg:

 • Det er kun varer tilhørende leverandør spesifisert i Ferrari-innstillingene som vil bli inkludert.
 • Kun varer med beholdning blir overført.
 • Tilgjengelig beholdning kan overstyres fra "Del beholdning" i Ferrari-innstillingene.


2.3 Overføring av serviceordre

 1. Overføring av en åpen ordre gjøres manuelt fra ordrebildet.
 2. Overføring av en fakturert ordre skjer automatisk ved fakturering.


Verdt å merke seg:

 • Ordren må ha ordretypen som er spesifisert under Service i Ferrari-innstillingene, samt et individ på en av blokkene som er Ferrari for å la seg overføre.
 • Ferrari krever at tellerstand registreres både ved ankomst og når service er gjennomført. Hvilke salgsparameter som brukes til dette settes opp i Ferrari-innstillingene. Tellerstand ved ankomst må være registrert før ordren overføres første gang, og ved fakturering må tellerstand etter gjennomført service også være inkludert. Dette må være registrert på den øverste av blokkene som individet er koblet mot.
 • Dersom overføring feiler ved fakturering, kan den sendes på nytt fra ordrebildet etter at evt. justeringer er gjort.
 • Dersom en ordre blir utsatt/kansellert, velg en ordrestatus som er koblet mot en av Ferrari's egne typer (se punkt 1.5.1) og overfør for å oppdatere status hos Ferrari.


3. Funksjoner for import fra Ferrari

3.1 Import av forhåndsmeldt mottak

Import kan gjennomføres på to måter:

 1. Som automatisk jobb (jobbtype "Importer forhåndsmeldte mottak"), hvor alle sendinger som ikke tidligere er importert blir med. 
 2. Fra "Forhåndsmeldt mottak" (søk) i hovedmenyen ved å trykke på import-knappen eller velge "Hent forhåndsmeldte mottak" fra menyen. Oppgi dato fra/til for å importere nye sendinger opprettet innenfor dato-intervall. Dersom begge datofelter er blanke vil alle ikke tidligere importerte sendinger t.o.m. dagens dato importeres.


Videre håndtering og gjennomføring av mottak når varene har ankommet gjøres ved å åpne det forhåndsmeldte mottaket fra "Forhåndsmeldt mottak" (søk). Åpne forhåndsmeldt mottak og gjennomfør mottak på samme måte som fra en bestilling. 


Verdt å merke seg:

 • Et forhåndsmeldt mottak kan kun importeres en gang. Etter vellykket overføring markeres dette som sendt hos Ferrari.


3.2 Synkronisering av vareregister

 1. Synkronisering av endringer siden sist synkronisering gjøres via automatiske jobber. Jobbtypen heter "Synkroniser Ferrari-varer (endringer)".
 2. Ved behov for full synkronisering av hele vareregisteret, kan dette gjøres fra Ferrari-innstillingene i "Import/eksport". Velg "Full Ferrari parts master data synkronisering" fra menyen.


Verdt å merke seg:

 • Pass på at det er satt opp varegruppe for deler og spesifisert antall siffer varenummer (dersom fast antall siffer brukes) under Deler i Ferrari-innstillingene før det synkroniseres. 
 • Pass på at rabattkoder er satt opp under "Rabattkoder" i Ferrari-innstillingene for å sikre at varer får korrekte rabatter ved synkronisering. 


3.3 Import av bestilling opprettet i MODIS

Import gjennomføres fra bestillingssøk ved å trykke på import-knappen eller velge "Importer bestillinger fra MODIS" i menyen. Oppgi dato fra/til for å importere nye bestillinger opprettet i MODIS innenfor dato-intervall. Dersom begge datofelter er blanke vil alle nye bestillinger t.o.m. dagens dato importeres. 


Verdt å merke seg:

 • En bestilling kan kun importeres en gang. Etter vellykket overføring markeres den som overført i MODIS.

3.4 Import av kjøretøyinformasjon fra Ferrari

For å kunne importere kjøretøyinformasjon må individet eksistere. Import gjøres fra "Parametere" i individbildet. Velg "Importer Ferrari-data" fra menyen. Skriv inn VIN (fylles automatisk inn dersom det eksisterer) og søk i dialogen. Trykk OK for å importere data. 


Verdt å merke seg:

 • Parametere som ønskes inkludert ved import må være satt opp i merke-/modellregisteret med en gyldig referanse før første import. Følgende parameter er aktuelle for denne importen:
  • Understellsnummer
  • Regnr 
  • Modellbetegnelse
  • Modellkode
  • Typebetegnelse
  • Farge
  • Farge kode
  • Farge interiør
  • Fargekode interiør
  • Farge teppe
  • Fargekode teppe
  • Assemblynummer
  • Girkassenummer
  • Motortype
  • Motornummer
  • Garanti datointervall
  • Servicekontraktinfo
  • Servicekontrakt datointervall
  • Utstyr3.5 Import av kundeprospekter fra Ferrari

Denne importen er av kundeinformasjon som man kan bruke til å oppdatere eksiterende kunder. 

Håndteres fra Import/Eksport > Ferrari fra egen fane med tittel "Kundeprospekter". Velg "Importer kundeprospekter" fra menyen og angi dato fra/til. For å importere 50 nye uavhengig av dato la datofeltene stå urørt.


Importerte kundeprospekter blir forsøkt koblet til eksisterende kunde ved import, men man kan også sette dette manuelt dersom det ikke lar seg koble automatisk. For prospekter som er koblet til eksisterende kunde er det mulig å oppdatere kontaktinformasjon ved å velge "Oppdater kontaktinformasjon kunde" i menyen. Dette åpner en dialog og gir deg mulighet for å se nåværende informasjon sammenlignet med importert informasjon og styre hvilken informasjon som skal oppdateres før selve oppdateringen skjer.


Verdt å merke seg:

 • For hver import er maks antall returnerte poster 50. Dvs. for import av flere enn 50, må dette skje stegvis.
 • Etter oppdatering av kundeinformasjon blir prospektet arkivert, men kan finnes igjen ved å velge "Inkluder arkiverte".


3.6 Import av førerendringer fra Ferrari

Innhenting av endringer kan gjøres på to måter:

 1. Fra individet, ved å velge "Sjekk etter Ferrari førerendring" i menyen. 
 2. Fra "Individvask" under "Mine oppgaver", ved å velge "Ferrari" i nedtrekksmenyen av typer. Angi dato fra/til for når førerendringen ble registrert hos Ferrari. Etter import av førerendringer må man gå igjennom listen og angi hva som skal beholdes/erstattes av eierinfo og brukerinfo. 


Verdt å merke seg:

 • Det er ingen automatisk oppdatering her, man må selv gå igjennom listen og bekrefte hva slags info man ønsker å beholde/erstatte. 
 • Det er kun info om fører som hentes fra Ferrari. Dersom man ønsker å anta at fører også er eier, så kan man huke av for "Foreslå fører som eier" under CRM i Ferrari-innstillingene. Da vil man ved individvask få førerinfo (brukerinfo) inn som eierinfo, slik at det blir mulig å sette begge ved vask. Ferrari gir også info om den tidligere føreren, og hvis den matcher med nåværende eier i Quick3 vil ny fører også automatisk bli foreslått som eier.