For enkelte individer kan det være mer hensiktsmessig å fakturere med leverandørens varenr.

Dette vil gjelde individer med litt større omsetning der det kan være flere individer på lager av samme merke/modell.  F.eks scootere, mopeder, tilhengere, gressklippere etc.

 

Varenr for hver modell må opprettes i vareregisteret, evt lastes ned fra prislistehotellet hvis det er tilgjengelig der.

Varene legges inn i varegruppe for Ny kapitalvare, eller tilsvarende, slik at det blir håndtert riktig regnskapsmessig.  Sjekk evt med regnskapsansvarlig for å få dette riktig.

 

I Merke-/modellregisteret må de spesifikke varenr legges inn for hver modell under fanen Tilknytninger.

Viser her et eksempel for BMW – C 650 SPORT.  Dette betyr at et individ som legges inn med denne modellen må selges med varenr C650Sport.  Det vil da ikke være mulig å selge med varenr Ny, dette gir da feilmelding.

 

Ved bestilling fra leverandør bruker dere de samme varenr, og fører varemottak når individene kommer inn til lager.  På den måten vil dere kunne ha lagerstyring på enkelte individgrupper.


Flere muligheter kommer

Det vil komme flere muligheter i forbindelse med dette slik at det skal bli enklere å velge individ ut fra varenr som legges inn. Trolig blir det løst med et nytt valg fra menyen du når ved å h-klikke på varelinjen.  Inne på individet kommer vi også til å legge til visning for hvilket varenr individet må selges med.

I påvente av disse tilleggene må man selv legge inn riktig varenr og koble mot riktig individ.