Generellt

SAF-T integrasjonen i QuickNG har blitt laget i to omganger, først ble SAF-T for kasse laget, deretter ble SAF-T for regnskap laget. SAF-T integrasjonen er laget som en del av Quick Service Framework, og kjører som en PlugIn der.


NB! For å kunne kjøre ut gyldige filer for SAF-T Regnskap så må alle kontoer i kontoplanen mappes over til Altinns standard kontoplan. Mapping av kontoer gjøres ved å legge inn korrekt verdi i Alternativt kontonummer på kontoen. Når man legger inn en verdi og deretter lagrer så er det lagt inn en trigger som henter beskrivelsen for kontoen fra SAFTDefaultAccount tabellen, dersom verdien man har lagt inn får et treff.

For å enkelt kunne se hvilke kontoer som mangler mapping så kan man bruke kontoplan søket i NG. Denne viser alternativt kontonummer for alle kontoer direkte i søket.

SAFTDefaultAccount tabellen vil fylles automatisk når PlugIn startes!


Filer for installasjon kan finnes på \\freenas\FELLESOMRÅDE\#QUICKNG\SAF-T\SAF-T_QuickNG_V2.zip


Som nevnt er SAF-T laget i to omganger. Versjon 1 støtter kun SAF-T kasse, og noen kunder har allerede fått installert denne.

For å sjekke hvilken versjon kunden har av SAF-T plugin så gjøres følgende:

 1. Åpne Quick Service Framework folderen i Explorer. Typisk plassering er C:\Program Files (x86)\Quick Systems\Quick Service Framework.
 2. Åpne mappen PlugIn_SAFT. (Dersom mappen ikke eksiterer er ikke SAF-T installert hos kunden).
 3. Høyreklikk på filen PlugIn_SAFT.dll og velg Egenskaper.
 4. Gå på fanen detaljer.

Dersom Produktversjon er 1.0.0.0 er første versjon av SAF-T integrasjonen installert, versjon 2 har Produktversjon 2.0.0.0


Dersom kunden har første versjon av SAF-T integrasjonen så må denne oppdateres!


Installasjon

Selve installeringen av SAF-T PlugIn er ganske kurrant. Her følger en steg for steg liste:

 1. Åpne folderen for Quick Service Framework.
 2. Åpne Quick_Service_Framework.exe.config filen i Notepad og legg til nødvendige innstillinger for SAF-T integrasjonen. Eksempel på instillinger kan finnes i Quick_Service_Framework_example.exe.config filen som ligger i zip katalogen.
 3. Kopier mappen PlugIn_SAFT inn i folderen for Quick Service Framework.
 4. Kjør sql-utrykkene som ligger SAF-T_QuickNG_V2.zip - SAFT_DBChanges_V2.sql
 5. Restart Quick Service Framework.
 6. Åpne Event View, gå til mappen Applications and Servies Logs og velg Quick katalogen.
 7. Her skal loggen vise at Quick Service Framework har startet på nytt, og at den lastet x antall plugins. Rett før loggen for selve Quick Service Framework skal det ligge en logg for SAF-T Export med beskjeden Service started successfully. Dersom dette er tilfellet så har SAF-T integrasjonen blitt lastet inn.
 8. Kopier rapportene SAFTEksportKasse og SAFTEksportRegnskap inn i Rapporter-Regnkap folderen i rapport mappen for QuickNG. DEF filene skal ligge i katalogen Standard. Kjør grabreports funksjonen i databasen.
 9. Hver konto i Standard SAF-T kontoplan må krysses mot egen kontoplan, SAF-T kontonummer legges i feltet Alt. Kontonummer, lagre og Alt. kontonavn hentes fra en tabell i vår QuickNG-database. Dette er en jobb kunden må gjøre selv. Standard SAF-T kontoplan ligger her; https://github.com/Skatteetaten/saf-t/blob/master/General%20Ledger%20Standard%20Accounts/CSV/General_Ledger_Standard_Accounts_4_character.csv


Når dette er på plass så kan man starte QuickNG, gå på Regnskap-Rapporter og førsøke å kjøre en eksport av enten Kasse eller Regnskap. Filen som blir generert vil bli lagt i folderen Regneksport under QuickNG katalogen på serveren. Denne folderen er tilgjengelig fra Regnskap-Eksport menyen i QuickNG.


Feilsøk

Dersom filen ikke dukker opp innen rimelig tid sjekk at rapporten fikk status 9 i r_queue. Hvis ikke, følg vanlig feilsøk for rapporter som ikke blir printet i QuickNG.

Sjekk i tabellen SAFTExportQueue, her blir alle eksport jobber plassert og deretter håndtert av Plugin. Informasjon om den er eksportert, feilmeldinger etc ligger her.

Åpne Event view og finn katalogen Quick (slik som beskrevet i punkt 5 for installasjon). Her vil det logges både informasjon, advarsler og feil som eventuelt dukke opp ved selve eksporten.Avhengigheter

 • .Net Framework 4.7.2 eller nyere
 • QuickNG versjon 2.089 eller nyere


Ekstra

Fra versjon 2 av integrasjonen hentes den private nøkkelen for signering av kassetransaksjoner fra vår QuickNG server.

Integrasjonen henter ut privat nøkkelen via 

http://sms.quick.no:1001/SAFTSignatureKey

Dette er en webservice i vår egen QuickNG database!

Url som integrasjonen benytter er konfigurerbar via Quick_Service_Framework.exe.config. Legg inn nøkkelen SignUri i saftConfigSection for å overstyre url.

Integrasjonen bruker også egen database bruker for å hente ut denne nøkkelen og webservicen er derfor IKKE aksessbar for vanlig database bruker.


Standard kontoplan fra Altinn blir også lest inn i kunden database ved oppstart. Disse hentes også fra en webservice i vår NG database. Samme innstillinger for bruker og passord gjelder for denne webservicen som den for signatur nøkkelen.

http://sms.quick.no:1001/SAFTDefaultAccounts