Under Ordrestatus kan du legge til, endre på eller fjerne statuser som skal være tilgengelige på Ordre, Tilbud og Returordre.


Her setter du også hvilke innstillinger som skal gjelde for de ulike statusene. I tilbudsbildet kan du gi tilbudet ulike statuser ved å velge status fra nedtrekksmenyen.
I ordrebildet kan du gi ordren din ulike statuser ved å velge status fra nedtrekksmenyen.