Under fanen Styring på kunden, kan du bestemme hvor fakturaen skal rutes/sendes.
For å kunne sende faktura automatisk pr. epost kreves det at utskriftsdestinasjonen er satt til epost og at det i tillegg er satt opp en kontaktperson som er mottaker av fakturaen, slik;Skal faktura sendes manuelt pr. epost, vil systemet også i dette tilfellet, hente fakturaadresse (epost-adresse) fra Kontaktpersoner.
Er det registrert flere kontaktpersoner, hvor samtlige står som Mottaker av= Faktura  vil det bli sendt faktura til samtlige av disse.

 Antall mottakere kan du korrigere i mailen før den sendes.
Som du ser under, legges senders mailadresse inn i Kopi-feltet, slik at du som sender også får en kopi av fakturaen.
Faktura med vedlegg

Vedleggene til eposten må klargjøres på forhånd.   De kan lagres på enten tilbud, ordre, plukkliste og/eller faktura under fanen Filutforsker.
Kryss av på filen om det skal være vedlegg ved Epost eller eFaktura.


Fra skjermbildet for sending av Epost vil det vises en lenke til vedlegget.