Før man kan ta i bruk eFaktura (EHF) i Quick3 må deres firma settes opp i vårt fakturahotell, og modulen må aktiveres i Quick3. For å få dette gjort ta kontakt med vår support avdeling.


Når tilgangen til eFaktura (EHF) er på plass må det legges inn en eFaktura referanse under fanen Styring på kundekortet i feltet “eFaktura ref”. Denne referansen skal være 9908:ORGNUMMER. Eksempelvis 9908:123456789. Per dags dato er det ingen automatikk for utsending av eFaktura, men dette vil komme etterhvert. Det er derfor en fordel om dere også setter destinasjon for fakturalevering ved oppsett på kunde, slik at det vil gå automatisk når automatikken er på plass. Her setter dere eFaktura B2B som fakturalevering destinasjon.

For å se om deres kunde kan motta eFaktura i EHF format kan man benytte ELMA registeret. Dette er et register som viser firmaer som kan motta EHF: www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/mottakere-i-elma.


Pr dags dato er sending av eFaktura en manuell prosess. Dette gjøres fra selve fakturabildet. Åpne faktura som skal sendes til kunde, trykk deretter på menyen oppe til høyre i bildet, og velg Send eFaktura.

Her vil det vises en informasjonsboks om at fakturaer vil bli sendt som eFaktura og en påminnelse om at eFaktura referansen må være satt på kundekortet. Velg “Ja” for å bekrefte sending, eller “Avbryt” for å avbryte sendingen.

 

Fakturalevering


Rutinen fakturalevering kan brukes for å sende ut flere fakturaer samtidig.  Du kan avgrense antall poster ved å velge leveringstype for utsending.  Herfra kan du velge å sende ut alle med type EHF faktura fra menyen og Lever valgte.


Hvis utvalget viser alle fakturaer uavhengig av type vil Lever valgte sende fakturaene ut på sin definerte leveringstype.  Se Fakturalevering for mer info.

 


Hvordan er en faktura sendt ut?


Utsending av faktura logges under fanen Kommunikasjon inne på den enkelte fakturaen.  Her kan du enkelte se når og hvordan en faktura er sendt.