Vår inkasso løsning støtter integrasjon mot Intrum (tidligere Lindorff) for elektronisk overføring og oppfølging av inkassosaker.  Menyvalg i Quick3 heter fortsatt 'Lindorff', men vil bli endret til 'Intrum' etterhvert.


Modulen for Intrum integrasjon må aktiveres av oss på kundeservice.  Selve modulen er inkludert i basispakken, men det faktureres for oppsett, testing og opplæring etter medgått tid.

Ta kontakt så klargjør vi dette for deg.

 

Følgende oppsett må til for at løsningen med filoverføringer skal fungere automatisk.
 

 

Klientinnstillinger – Diverse

De feltene som er angitt med x’er mottar dere fra Intrum når avtalen inngås.
Legg inn Intrum sitt Bankkontonr her. Dette brukes for å filtrere bort innbetalinger som kommer fra Intrum når vi generer korreksjonsfiler.

 

 

 

Purreoppsett: Purring m/overføring Intrum

Antall purrenivåer opprettes ihht avtalen man har gjort med Intrum.  Noen velger å kjøre 1 purring selv før saken sendes til Intrum for inkassovarsel og inkasso oppfølging.  Mens andre ønsker at Intrum også kjører påminnelsen.  

 

Hvis man velge å kjøre 1 purring først for så å overføre til inkasso, må de opprette to purrenivåer som vist nedenfor.

 

Hvis man ønsker å droppe påminnelsen, og Intrum skal kjøre direkte på inkassovarsel og videre inkasso oppfølging opperttes ett purrenivå med purremetode Lindorff.  Det optimale er at saker sendes over 14 dager etter forfall.  Hvis Intrum mottar saker tidligere kan de uansett ikke sende inkassovarsel før 14 dager etter forfall grunnet lovverket.

 

Når det med purrerutinen bekreftes saker med purremetode Lindorff oppdateres sakene under menyen Inkasso. Her kan sakene følges gjennom hele inkasso prosessen.

 

Under fanen Parametere kan man angi alternativ kundeid og bankkonto dersom det er nødvendig.
NB!  Det viser seg at rutinen krever Bankkonto i feltet 'Verdi'.

 

Automatiske jobber

For å hente filer fra Intrum opprettes en Automatisk jobb som kjører til en fast tid hver dag. Det kan f.eks være kl. 6.00 hver morgen. Velg Type Hent filer fra Lindorff (kvittering og saks oppdatering).
Alle mottak av filer logges under Inkasso – Logg.


 

 

Filutveksling for inkasso saker

 

Fil med nye saker fra deg som firma:

 • Filnavn:  LS + kundenummer + dato + tidsstempel
 • Overføres automatisk til SFTP server hos Intrum
 • På SFTP området må det opprettes en mappe som heter Archive, som er den mappen filene kopieres over til etter at saken er sendt over.  Hvis denne ikke finnes får man feilmelding.  Ta evt kontakt med oss på support@quick.no, så kan vi opprette den for dere.

 

Direkteinnbetalinger og korrigeringer:

 • Filnavn:  RD + kundenummer + dato + tidsstempel
 • Genereres manuelt fra Inkasso – Generer korrigeringsfil.  Filen sendes automatisk over til Intrum.
 • Forutsetter at OCR filer er lest, og at evt andre innbetalinger er bokført manuelt.
 • Viktig for at Intrum skal kunne avslutte saker som betales direkte til dere.

 

Kvittering på mottatt fil med nye saker:

 • Filnavn:  Kvitt_Knummer_dato + tidsstempel
 • Mottas automatisk fra Lindorff når inkassofilen med nye saker er overført.
 • Tildeler referansenr for inkassosaken hos Intrum. Vises under Inkasso – Historikk for saken.
 • Filen leses automatisk i Quick3 hvis det er lagt inn oppsett for det under Automatiske jobber.

 

Fil med innbetalinger og avslutninger:

 • Filnavn:  Avsl_Knummer_dato + tidsstempel
 • Saksoppdateringer eller avslutningsfil som bekrefter om saken er betalt og avsluttet hos Intrum.  Filen oppdaterer status for inkassosaken.
 • Filen leses automatisk i Quick3 hvis det er lagt inn oppsett for det under Automatiske jobber.
 • Avslutningsfilen oppdaterer ikke saldo i reskontro. Det vil skje ved OCR innlesning.
   

 

Oppgjør fra Intrum

Hos Intrum setter de opp hvordan oppgjøres skal utføres.  Her skal hovedstol remitteres med KID, mot angitt bankkonto. På den måten krysses betalingen automatisk mot riktig kunde når dere leser OCR filen.
 Oppgjør for renter skal ikke remitteres med KID siden dette ikke skal krysses mot kundens reskontro, men bokføres manuelt som renteinntekter ut fra oppgjørs skjema som Intrum sender ut. 

Renteinntekter kan gå til samme bankkonto.

Eksempel på oppsett hos Intrum: