Under Dagbok opprettes bunter for postering av bilag.  Det finnes manuelle bunter og automatisk genererte bunter.


Du kan legge inn begrensning i søk feltet, eller klikke på søk-knappen uten noe filter så får du opp en liste over alle bunter.Fra menyen oppe til høyre kan du skifte mellom enkelt og avansert søk.


Det opprettes bunter automatisk for bl.a fakturajournal, OCR innlesing, avregningsretur, rente/purre journal.
Det genereres en bunt pr periode.  Hvis en bunt godkjennes før periodeslutt opprettes en ny bunt for samme type bilag neste gang en tilsvarende post opprettes.


Det må opprettes manuelle bunter for føring av bilag som innbetalinger, inngående faktura/kreditnota, utbetalinger , diversebilag osv.


Anbefaler at bilag i samme bilagsnr  serien bokføres i samme bunt.  Bilagnr styres ut fra bilagstype.


Regnskapsperioden settes sammen av årstall for bunten og perioden for bilaglinjen.  Du kan føre bilag for flere perioder i samme bunt dersom dette er ønskelig.Nyttige Grid-operasjoner:


OperasjonHurtigtast
Sette inn linje (mellom to bilag)
Ctrl+Insert
Kopier fra cellen over
Shift+C