Både på Innprislister og Utprislister finner du begrepet PRIMÆR og SEKUNDÆR Rabatt.


Dette er en metode både leverandører og forhandlere av og til bruker for å få det til å se ut som at kunden får mer rabatt enn han/hun egentlig får.

 


PRIMÆR Rabatt er  det man normalt mener med Rabatt


F.eks: 50% Primærrabatt på en vare som koster Kr. 100,- vil gi kunden en pris på Kr. 50,-SEKUNDÆR rabatt er rabatt regnet ut i fra RESULTATET av den Primære rabatten.


Det betyr at 50% i primær rabatt og 10% i Sekundær rabatt ikke betyr 60% rabatt.Eks:

En vare koster Kr. 20,- og med en 50% rabatt blir dette = Kr. 10,-


Deretter gir man 10% rabatt på de 10 kronene (Resultatet av forrige Rabatt) og ender opp med en pris på Kr 9,-


…i stedet for Kr. 8,- som man lett kan bli forledet til å tro hvis man tenker 50% pluss 10%.


Den reelle rabatten i dette eksempelet er 55% totalt.

 


Kunne man ikke da bare gitt 55% rabatt?


Jo så klart men psykologisk sett føles det bedre å få rabatt to ganger enn en gang selv om resultatet er det samme :-)