Kalkyler er en mer avansert måte å regne priser på enn standard rabatter og liknende.


Kalkyler er gjerne delt i flere trinn slik at resultatet av forrige utregning brukes som basis for den neste.


Kalkyler kan typisk:

  • Kombinere flere kriterier for å regne pris
  • Gjøre beregninger med base i tidligere beregninger
  • Brukes til å regne om valuta
  • Legge på standard påslag for å dekke inn ekstra utgifter
  • Beregne avanserte rabatter
  • Kalkulere mellom valutaer
  • Avrunde sluttsum
  • Beregne ut fra nettopris, fra listepris, fra veiledende pris, ut fra ønsket BF-prosent etc.
  • Brukes for å regne ut gruppe-rabatter og kampanjer
  • Pluss mye mer.


For beskrivelse av avrundingstyper som kan benyttes se: Avrunding