Når det opprettes ny kunde kopieres grunndata fra en mal kunde.  Pass derfor på at malkunden har de viktigste feltene for oppsett/innstillinger ferdig utfylt.
På denne måten vil nødvendige innstillinger automatisk bli utfylt, og det er bare kundespesifikke felter som må fylles ut.


Innstillinger som må være på plass er:


Merk!


Innstillingene kan variere fra kunde til kunde, men ved å ha en malkunde så har dere et utgangspkt og nødvendige endringer kan gjøres ved behov.


 

Malkunde opprettes på samme måte som man oppretter en vanlig kunde, med unntak av måten den lagres på. Man skal ikke klikke lagre-ikon, men benytte valget Lagre som mal.