Bedriftens egen leveringsadresse må legges inn under Klientinnstillinger.   Hovedadressen merkes som Primær.  Denne brukes på utskrifter der dette skal være med.  Alternative leveringsadresser legges også inn.Fra en bestilling kan man endre til en alternativ Leveringsadresse hvis dette er ønskelig.