Salg

Bekrefte enkeltblokker på tilbud over til ordre
Kommer tekst 
Wed, 11 Sep, 2019 ved 10:44 AM
Blokktype
En ordre kan deles opp i flere seksjoner for å gi en bedre oversikt og inndeling for de varene og jobben som skal faktureres. Seksjonene omtales som blokker...
Fri, 11 Okt, 2019 ved 9:21 AM
Faktura pr. epost, evt. med vedlegg
Under fanen Styring på kunden, kan du bestemme hvor fakturaen skal rutes/sendes. For å kunne sende faktura automatisk pr. epost kreves det at utskriftsdesti...
Thu, 24 Okt, 2019 ved 1:56 PM
Fakturalevering
Fakturalevering er et felles register for utskrift og utsending av fakturaer.  Alle fakturaer som ikke er skrevet ut/sendt vises i denne oversikten.  Når fa...
Thu, 4 Nov, 2021 ved 7:58 PM
Fakturasøk
Under menyen Faktura (1) finner du Fakturasøk.  Her vises alle fakturaer som er opprettet, og du kan velge å utføre enkelt søk (2) eller avansert søk (3). ...
Tue, 24 Sep, 2019 ved 9:17 AM
Fakturering av enkeltblokker
Det er mulighet for å fakturere enkeltblokker på en ordre. Øverst i venstre hjørnet ligger det en checkbox (avkrysningsboks). Kryss av i denne boksen på de ...
Wed, 11 Sep, 2019 ved 10:58 AM
Fakturering av enkeltblokker fra plukkliste
Kommer tekst 
Wed, 11 Sep, 2019 ved 11:04 AM
Faktureringskø
Her finner du rutine for å fakturere flere ordre/plukklister samtidig. Hvis det under Klientinnstillinger – Salg er krysset av for ‘Bruk plukkliste’ vis...
Tue, 24 Sep, 2019 ved 9:19 AM
Fremgangsmåter for salg
Her er en oversikt over de forskjellige fremgangsmåtene for registrering av salg i Quick3. Registrere en faktura.  Ordre -> Faktura Opprett o...
Wed, 11 Sep, 2019 ved 11:07 AM
KID på faktura
Foreløpig har vi en type KID i Quick3: 15 siffer – første 7 tall er kundenummer, neste 7 er fakturanummer og siste tallet er kontrollsiffer. Modulus 10 sjek...
Tue, 9 Mai, 2023 ved 11:01 AM