Salg - Rutiner

Sporing for faktura mot hovedbok
Fakturajournalen posteres som et samlebilag for alle fakturaene som inngår i journalen.  På denne måten reduseres antall transaksjoner i hovedbok betrakteli...
Mon, 9 Sep, 2019 at 10:05 AM
Bekrefte enkeltblokker på tilbud over til ordre
Kommer tekst 
Wed, 11 Sep, 2019 at 11:44 AM
Blokktype
En ordre kan deles opp i flere seksjoner for å gi en bedre oversikt og inndeling for de varene og jobben som skal faktureres. Seksjonene omtales som blokker...
Fri, 11 Okt, 2019 at 10:21 AM
eFaktura (EHF)
Før man kan ta i bruk eFaktura (EHF) i Quick3 må deres firma settes opp i vårt fakturahotell, og modulen må aktiveres i Quick3. For å få dette gjort ta kont...
Tue, 24 Sep, 2019 at 10:11 AM
Faktura pr. epost, evt. med vedlegg
Under fanen Styring på kunden, kan du bestemme hvor fakturaen skal rutes/sendes. For å kunne sende faktura automatisk pr. epost kreves det at utskriftsdesti...
Thu, 24 Okt, 2019 at 2:56 PM
Fakturalevering
Fakturalevering er et felles register for utskrift og utsending av fakturaer.  Alle fakturaer som ikke er skrevet ut/sendt vises i denne oversikten.  Når fa...
Wed, 11 Sep, 2019 at 11:54 AM
Fakturasøk
Under menyen Faktura (1) finner du Fakturasøk.  Her vises alle fakturaer som er opprettet, og du kan velge å utføre enkelt søk (2) eller avansert søk (3). ...
Tue, 24 Sep, 2019 at 10:17 AM
Fakturering av enkeltblokker
Det er mulighet for å fakturere enkeltblokker på en ordre. Øverst i venstre hjørnet ligger det en checkbox (avkrysningsboks). Kryss av i denne boksen på de ...
Wed, 11 Sep, 2019 at 11:58 AM
Fakturering av enkeltblokker fra plukkliste
Kommer tekst 
Wed, 11 Sep, 2019 at 12:04 PM
Faktureringskø
Her finner du rutine for å fakturere flere ordre/plukklister samtidig. Hvis det under Klientinnstillinger – Salg er krysset av for ‘Bruk plukkliste’ vis...
Tue, 24 Sep, 2019 at 10:19 AM