Ressurs

Kalender
Ny oppgave fra kalender Oppgaver kan opprettes direkte i kalenderen ved å merke/dra et felt under ønsket ressurs. Ressursplan kan brukes til...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 8:23 AM
Mine oppgaver
Menyen mine oppgaver inneholder en oversikt over hvilke oppgaver du er ansvarlig for til enhver tid.
Thu, 5 Sep, 2019 ved 8:24 AM
Ny oppgave fra kalender
Oppgaver kan opprettes direkte i kalenderen ved å merke/dra et felt under ønsket ressurs. Ressursplan kan brukes til oppgaveplanlegging og fo...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 8:25 AM
Oppgave
Under menyen oppgaver kan man søke opp oppgavelista for alle som deler oppgaver i bedriften. Trykk søkeglasset for å åpne hele oppgavelista. ...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 8:26 AM
Dagsrapport
Under menyen dagsrapport finner man historikk på stempling, spesifisert på gjeldende dag, samt inneværende måned og forrige måned. Endrer man referansedatoe...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 8:27 AM
Endre stemplet tid
Man kan endre stemplet tid ved å åpne markere en stempling/linje man ønsker å endre. Velg deretter ny stempling og bla i rullgardinen til ønsket type stempl...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 8:28 AM
Innstillinger
Fanen “Innstillinger” på ressurskortet. Her ligger det følgende tre kontroller: Quick3-bruker: Gir brukeren tilgang til Quick3. Stemplingsko...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 8:44 AM
Legg til ny ressurs
Under kategorien ressurs i hovedmenyen finner man ressurssøk. Der finner man oversikt over alle ressurser, og man kan legge til nye ressurser/medarbeidere. ...
Tue, 20 Sep, 2022 ved 3:18 PM
Registrere fravær
Unden menyen stempling finner man også området man skal registrere sitt fravær   Åpne rullgardinen for fravær og spesifiser hvilke type fravær ...
Tue, 10 Sep, 2019 ved 3:59 PM
Ressurs – oppsett av epostkonto
For å kunne benytte den enkelte ressurs sin mailadresse som avsenderadresse ved sending av epost fra Quick3 må man først ha gjort oppsett på klienten, se he...
Wed, 31 Mai, 2023 ved 11:45 AM