Innstillinger

Bilagstyper
Under Klientinnstillinger finner du fanen bilagstyper for postering av bilag.  Det er viktig at det ligger nummerserier for hver bilagstype som benyttes. Fo...
Wed, 10 Nov, 2021 ved 3:48 PM
Klientinnstillinger – Oppsett av avsender epost
Quick3 støtter oppsett av både felles epost og brukerspesifikk epost. For å kunne sende mail fra Quick3 er det nødvendig å sette opp minst en felles epo...
Wed, 14 Des, 2022 ved 10:28 AM
Klientinnstillinger
Klientinnstillinger inneholder en del generelle innstillinger og er tilgjengelig fra meny oppe til høyre i bildet.  De ulike fanene er beskrevet und...
Wed, 30 Des, 2020 ved 11:38 AM
Klientinnstillinger – Samtykke
Under Klientinnstillinger – Samtykke finner du alle innstillingene som kan gjøres knyttet til samtykke. 1: Link til firmaets personvernerklæring (d...
Tue, 10 Sep, 2019 ved 3:00 PM
Klientinnstillinger - Leveringsadresser
Bedriftens egen leveringsadresse må legges inn under Klientinnstillinger.   Hovedadressen merkes som Primær.  Denne brukes på utskrifter der dette skal være...
Wed, 30 Des, 2020 ved 11:45 AM
Rapporttekster
Rapporttekster lar deg styre de ulike elementene i rapportene. Bl.a. kan du skru av og på ulik informasjon, men også overstyre ledeteksten til de ulike elem...
Tue, 10 Sep, 2019 ved 3:00 PM
Klientinnstillinger - Regnskap
Kontoreferanser Under Klientinnstillinger og fanen Regnskap defineres diverse innstillinger og kontonr for ulike regnskapsrelaterte rutiner. Ko...
Wed, 30 Des, 2020 ved 11:36 AM
Renter og gebyrer
Tilleggs gebyrer/avgifter som legges til ved fakturering fremkommer som egne varenr på fakturaen. Varenummer for fakturagebyr, frakt, fraktforsikring, p...
Tue, 10 Sep, 2019 ved 3:00 PM
Klientinnstillinger - Salg
Det er flere innstillinger som kan være med på å forme hvordan ulike salgsrutiner skal fungere. Ta derfor en grundig sjekk på disse valgene slik at du tilp...
Wed, 30 Des, 2020 ved 12:30 PM
Sekvenser
Under  fanen ‘sekvenser’ defineres nummerserier for de ulike kategorier. Det ligger standard nummerserier definert, men er det ønske om å benytte en annen...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 8:34 AM