NB! Ordre, Tilbud og Oppgaver er nå låst for redigering, uavhengig om dette er aktivert på ressurs! Bildet må manuelt låses opp for redigering med F4 eller den nye redigeringsknappen. Dette er gjort for å hindre kollisjoner mellom endringer gjort av ulike brukere samtidig. Denne løsningen vil justeres i tiden fremover.


Generelt

 • Som vanlig har vi fått med en lang rekke ytelsesforbedringer, men denne gangen er det verdt å nevne at lagring og uthenting av data har fått en kraftig ytelsesforbedring. Dette gjør seg spesielt gjeldende jo større datamengder det er snakk om.
 • Lagt til mulighet for å bytte hovedfaner med ctrl+shift+(1-9). Husk at du også kan bruke ALT+Q
 • Det er nå mulig å hurtigfiltrere i alle filtrerbare grid med CTRL+B. På sikt vil vi introdusere filtrering i nær sagt alle grid.
 • Forbedringer rundt endring av størrelse i brukergrensesnitt for touch-enheter.
 • Rettet feil rundt flytting/kopiering av filer.
 • Rettet feil som førte til at det ikke var mulig å trykke på faner og snarveier på enkelte touch-enheter.Bestilling

 • Forbedret feilhåndtering ved oppretting av linjer fra "Legg til varer" knappenDokumentsenter

 • Forbedringer av PO-matching
  • Lagt til linjesummer på linjer, samt summering i bunnen. Det er nå også mulig å skjule/vise kolonner for antall, pris, rabatt, og mva ved å dobbeltklikke på kolonnegruppering ("Fakturalinje" eller "Varemottakslinje"). Dette for å gi mer plass ved avstemming og arbeid i griddet. 
 • Rettet en feil hvor konterte men ikke bokførte dokumenter, ikke dukket opp under fanen ikke bokførte poster på leverandør.
 • Lagt til mulighet for å fylle inn bankdetaljer i dialogen for nye leverandører.
 • Fjernet egen tab kalt bilagsdokumenter på leverandør. Alle dokumenter er tilgjengelig via reskontro bildet og kan da styres med tilgangsstyring.E-post

 • Det er nå mulig å spesifisere avsenders navn på e-postkonto.
 • Rettet feil som gjorde at vi kunne miste kontakten med e-posttilbyderen ved sending av mange e-poster fra Quick3.Faktura

 • Rettet en feil hvor sum av betalinger ble nullet ut ved lagring av faktura. Dersom man åpnet fakturaen på nytt så var betalingene tilbake. Med andre ord en visuell feil.Import/eksport

 • Generelle hastighetsforbedringer i EBM-rapportering.
 • Rettet en feil der ikke lenger aktuelle filterverdier ble liggende igjen etter bytte av filtertype i EBM-rapportering.Importveiviser

 • Forbedret ytelse ved lesing av filer.
 • Generelle forbedringer av flyt ved import, inkludert mer detaljerte feilmeldinger.
 • Lagt til støtte for flere datoformater ved parsing av fil. Støtter nå formatene yyyy-MM-dd, yyyyMMdd, og dd.MM.yyyy. Alle andre formater må man bruke transformasjon for å parse.
 • Lagt til validering av desimaltall (lengde og antall desimaler), med tydelig feilmelding på hvilken verdi som er for stor for hvilket felt.
 • Lagt til validering av lengde på tekster der det eksisterer en øvre grense på feltet + mulighet for å automatisk kutte tekster som overskrider denne grensen.
 • Vareimport: 
  • Forbedringer rundt den automatiske kalkulering av utpriser (via kalkyler) etter import av varer/priser. Forbedret hastighet.
  • Rettet feil der varekoblinger av typen sett ikke ble importert.
  • Varekoblinger behøver ikke lenger være varer tilhørende samme leverandør som originalvare. 
 • Bilagsimport
  • Kan nå importeres inn som ferdig bokført bunt, dvs. direkte til hovedbok.
  • Behov for debit- og kreditmappinger kan nå styres.
 • Salgsimport: Faktura settes som levert som standard. Kan overstyres i oppsettet.


Individ

 • Lagt til kjøretøyoppslag for Quick3-brukere i Finland.Innkjøp

 • Rettet feil der varemottak ikke lot seg gjennomføre i tilfeller der det var angitt dimensjonsverdier på bestillingslinjene.
 • Rettet feil der dimensjoner ikke ble med ved splitt av linjer (delvis mottatt eller fakturakontrollert).Integrasjoner

 • Rettet en feil der tellerstand ikke ble lagret på ordre i ISPA-integrasjonen.
 • Lagt til integrasjon mot BoxNet (Crona POS)Kalender

 • Rettet feil som gjorde at headingene med oversikt over måneder, dager og timer forsvant.
 • Lagt inn forsinkelse ved varsling av nye avtaler. Varselet blir nå sendt etter 1 minutt fra siste endring på avtalen, dermed vil man ikke motta varsel dersom noen ved en feil oppretter avtaler på feil ressurs og feilen blir rettet innen 1 minutt.


Kampanje

 • Lagt til automatisk jobb for kampanjeutsending


Kasse

 • Rettet feil knyttet til rekalkulering av varekoblinger.Lager

 • Mer detaljerte feilmeldinger ved bygging av lokasjonshierarki der lokasjon ikke lar seg splitte ved gitt mønster.
 • Rettet feil der det ikke lot seg gjøre å flytte en lokasjon til rot i lokasjonshierarkiet.Maler

 • Lagt til merkelapp for sendingslenke i plukkliste mal.Ordre

 • Ny dialog for å legge til/fjerne tilbehør for individ.
 • Lagt til innstilling for å kun tillate én ekstern åpen ordre per individ.Purring

 • Det er nå mulig å sette egen ordremal for purringer.
 • Forbedret statusbeskrivelse under logg for inkassosaker.
 • Rettet en feil hvor poster uten tilknytning til en faktura ikke kunne sendes til inkasso.Regnskap

 • Rettet en feil der man kunne få dobbelt bokført beløp ved fakturakontroll dersom kontogruppe var satt opp for både "Innkjøp pris" og "Innkjøp frakt".
 • MVA: Det er nå mulig å angi en sekundær post til MVA-rapport/MVA-melding på MVA-sats. Dette for å styre én og samme sats til en ekstra post ved behov (tilpasning for svensk moms).
 • Eksport av regnskapsdata i SIE 4 format er nå tilgjengelig fra menyen inne på regnskapsåret.
 • Lagt til mulighet for import av enkelt transaksjoner i SIE 4 format i dagboksøket.
 • Nytt filter i dagbok-søk for å kun vise dagens bunter. Dette vil da filtrere resultatet til å kun vise bunter som er opprettet i dag.
 • Det er nå mulig å overstyre MVA-kode direkte i kontooppsettet. Dette vil bli brukt istedenfor egen importkode i kontoplanen. Alle eksiterende importkoder blir automatisk satt på korrekt kontooppsettregel.
 • Rettet feil der overføring til factoring (med tilhørende hovedbokspostering) ikke tok hensyn til evt. innbetalinger.
 • Rettet sjelden feil der reversering av årsavslutning lot seg gjennomføre flere ganger.
 • Rettet feil der det kunne oppstå duplikater i SAF-T regnskapseksport (relatert til periodiseringsposter). 
 • Lagt til støtte for bokføring av annlegssmidler. Se brukerveiledning for ytterligere informasjon: Anleggsregister
 • Lagt til "Kontogruppe" i kontoplan. Brukes for å kunne gruppere diverse innsikt grid.
 • Lagt til "Klasse" i kontoplan. Denne brukes til å bestemmet om bokføring mot periodisering-/avskrivningskonto skal  periodisere aller avskrive.
 • Lagt til mulighet for å overstyre mva-kode i kontogruppe og fjernet mva-kode for import i kontoplanen. De kontoene som hadde mva-kode for import har fått mva-kode verdien lagt til på kontogruppe hvor import flagget var satt tidligere.Remittering

 • Lagt til mulighet for å spesifisere kode og melding for betalings-art. Dette er påkrevd ved bruk av ISO formatet hvor betalinger til utlandet overskrider 100 000.
 • Lagt til mulighet for å utelate valutakurs-informasjon på remitteringstype.
 • Haken for vis positive leverandører i remitteringssøket husker nå siste valg per bruker.
 • Rettet en feil hvor import av avregningsretur på kontoer med utelandsk valuta ikke beregnet riktig kurs ved innlesning dersom selve utbetalingen ble gjort i valutaen som var satt på kontoen og denne ikke samsvarte med klientens standard valuta.Ressurs

 • Utvidet listen over hvilke varslinger man kan styre per ressurs.
 • Lagt til mulighet for å styre om varslinger skal sendes til app.
 • Automatiske stemplinger kan nå settes opp under automatiske jobber. For de som har hatt dette tidligere vil eksisterende løsning automatisk bli konvertert til automatisk job.Vare/Varegrupper

 • Rettet feil som gjorde at en varegruppe kunne være barn av seg selv.
 • Sist oppdatert tidspunkt for varer blir nå oppdatert dersom relatert informasjon blir oppdatert, slik som for eksempel webtekster, bilder, egenskaper eller varianter. Varejustering

 • Rettet feil ved justering av en stor mengde varer.
 • Lagt til mulighet for å filtrere på BF%.
 • Lagt til mulighet for å utelate varer fra gitte varegrupperWebshop

 • Rettet en feil som gjorde at individparametre fikk feil sortering ved visning.
 • Rettet en feil hvor fraktalternativer som krevde en fraktregel ikke ble filtrert bort selv om ingen av varene eller varegruppene hadde fraktregelen satt.