Freshdesk er en skybasert løsning for kundesupport på tvers av en rekke kanaler. Integrasjonen tar sikte på å koble sammen Quick3 sitt oppgavesystem, med Freshdesk sitt ticket system. Ta kontakt for å aktivere modulen i din Quick3-pakke.

Oppsett på klient


Gå til Klientinnstillinger, trykk på "Diverse"-fanen. Kopier din Freshdesk addresse inn i "Freshdesk URL". Din Freshdesk addresse er typisk "https://dittfirmanavn.freshdesk.com".

Oppsett på Ressurs


For at Quick3 skal kunne kommunisere med Freshdesk må alle brukere hente sin API-nøkkel fra Freshdesk, og inn i Quick3. Les mer om hvordan du finner din "Freshdesk API Key" her.


Når du har funnet din API-key i Freshdesk, kopierer du denne inn i din Quick3-ressurs.


Oppgave/Tickets

For å knytte en eksisterende Quick3-oppgave til en eksisterende Freshdesk-ticket kan du skrive inn nummeret på ticketen inn i "Freshdesk ID" i Quick3-oppgaven. Etter det kan du gå direkte til Freshdesk via knappen øverst på oppgaven.
For å opprette en Freshdesk ticket fra en eksisterende Quick3-oppgave kan du trykke på Freshdesk-knappen øverst på Oppgaven.


For å se alle notiser og samtaler fra en ticket inne på en Quick3-oppgave, kan du trykke på "Freshdesk"-fanen inne på en koblet oppgave.Kommende funksjonalitet:

  • Opprette Quick3-oppgave fra en Freshdesk-ticket
  • Automatisk synkronisering mellom Quick3 og