Generelt

 • Rettet en feil hvor filtrering av avkryssningsbokser i ny grid komponent ikke fungerte.
 • Lagt til en ny varekoblingstype, vareliste
 • Rettet feil med scrolling i lagerlokasjons bildet
 • Noen rettinger med adresser i forbindelse med oppretting av sendinger
 • Økt hastighet betydelig for kalkylering av kalkyler
 • Lagt til mulighet for å aktivere/deaktivere varer fra varesøk meny
 • Lagt til mulighet for å skrive ut fraktbrev fra sendinger faner i salg og kunde samt. sendinger bildet
 • Lagt til mulighet for å søke på individer i hurtig søk
 • Sperret mulighet for å godkjenne en dagsrapport linje hvis den er åpen
 • Lagt til en ny webtext type, "salgslinje", som setter teksten som linjetekst på en ny ordrelinje
 • Det er nå mulig å styre antall desimaler som vises i grid-kolonner. Om dette også skal reflekteres i rapporter må dette justeres i Rapport-tekster.
 • Rettet feil formatering når man kopierte tall fra en grid-celle.


Bestilling

 • Lagt til oversikt over Bestillingsdokumenter til gjennomgang (linjematching/avviksshåndtering må godkjennes) i Innkjøps-tab på leverandør. Det er også mulig å dra og slippe en fil inn i nevnte tab for å starte import av forhåndsmeldt mottak. 
 • Lagt til mulighet for å importere en vareliste opprettet i Quick3 Mobile (app) som forhåndsmeldt mottak.
 • Lagt til mulighet for å kjøre automatisk linje-matching på valgte linjer etter import av forhåndsmeldt mottak. 
 • Bestillingslinjer som ikke er fullt mottatt vil nå bli splittet ved opprettelse av forhåndsmeldt mottak (godkjenning av bestillingsdokument) dersom dette stadiet er i bruk. 
 • Det er nå mulig å opprette et forhåndsmeldt mottak fra bunnen av som et bestillingsdokument for linjematching. 
 • Lagt til flere redigeringsmuligheter i bilde for linjematching, samt andre endringer for å bedre brukeropplevelsen. 
 • Rettet en feil visningsfeil av total mva for valgte linjer ved gjennomføring av varemottak og fakturakontroll. 


Dimensjoner

 • Lagt til mulighet for å stoppe bokføring mot dimensjonsverdier etter gitt dato. Dersom det blir forsøkt bokført mot en dimensjonsverdi hvor sluttdato er satt vil det resultere i validerings feil for bokføringen.
 • Rettet en feil hvor dimensjonsverdien som ble lagret på blokk ved innbytte av kapitalvare var det gamle prosjektnummeret til individet og ikke det som ble tildelt ved innbytte.
 • Rettet en feil hvor tildeling av dimensjoner fra salgsperson på fakturaer ble feil dersom flere ordre med forskjellige selgere ble samlefakturert.


Filutforsker

 • Lagt til filutforsker i ressurs og varemottak
 • Lagt til mulighet for å flytte/kopiere filer innad i systemet. Eks kopiere en fil fra en artikkel til en vareHemmeligheter

 • Det er nå mulig å lagre krypterte tekster på kunde for sikkert lagring av sensitiv informasjon. Dette kan også tilgangsstyres, og alle uthentinger av Hemmeligheter vil logges.


Individ

 • Rettet en feil hvor man kunne lagre individet med gammel eier dersom man hadde detalj vinduet for et individ åpent mens et kapitalvaresalg ble gjennomført.
 • Rettet en feil hvor det ikke var mulig å sette standardverdi for salgsparametere i merke og modellregistreret.


Importveiviser

 • Rettet diverse feil i bilagsimport.
 • Lagt til støtte for import av dimensjoner i bilagsimport.
 • Lagt til mulighet for å oppdatere priser tilhørende sekundærleverandører (andre leverandører enn den som er angitt på varen) fra vareimport. 
 • Rettet feil i lagerimport der beholdningsoppsett på vare ikke ble koblet til rotlokasjonen til varen, men direkte mot varens lokasjon.
 • Rettet en feil i kontoplanimport der dimensjonsregler ikke ble oppdatert.
 • I kontoplanimport settes nå dimensjonsregler til "Ignorert" som standard.
 • Flere modell-relaterte felter i vareimport tillater nå oppdatering.
 • Rettet en feil i kunderimport ved oppdatering av "Tving bruk av kostpris ved prisutregning". 

 • Lagt til støtte for import av bankland (ISO2 format) i leverandørimport.

 • Automatisering av Importveiviser:

  • Det er nå mulig å knytte en import til en automatisk jobb. På denne måten kan man hente en fil fra FTP og importere denne automatisk. 

 • Escape characters: Det er nå mulig å ha for eksempel anførselstegn inne i tekst, selv om dette også brukes som tekstkvalifikator.Kampanje

 • Fjernet krav om tilknyttet artikkel for epost kampanjer 


Purringer

 • Lagt til mulighet for å eksludere kunder fra purreutvalg.
 • Forbedret ytelse ved uthenting av poster som skal purres.
 • Rettet en feil med uthentig av poster til purring dersom det fantes flere purreoppsett definert i klienten. 


Oppgave

 • Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å slette oppgaver som hadde tilknytninger til skjema
 • Oppgradert alle grids i oppgavebildet til den nye versjonen


Ordre

 • Lagt til mulighet til å velge blokker og/eller linjer for å kopiere til ordre/tilbud/bestilling
 • Rettet en feil der dellevering fra pakkekø kunne føre til at restnoterte linjer havnet bakerst i køen ved neste reservasjon.
 • Rettet en feil hvor ikke alle individer ble listet ut korrekt ved bruk av "Koble individ" valget i grid menyen. 
 • Rettet en feil i hvor KID på ordre kunne bli overskrevet i sjeldne tilfeller dersom ordren var åpnet uten at KID var generert på forskjellige maskiner på samme bruker.
 • Lagt til valg om å fjerne eller beholde dimensjoner på linjer i en mal når malen lagres
 • Kunde kan nå endres på ordre som er plukket


Regnskap

 • Lagt til validering for om konto har reskontro styring påskrudd ved bokføring av linjer med kunde/leverandør fra dokumentsenteret.
 • Lagt til kildetype for dokumenter i dokumentsenteret for å indikere hvor dokumentene har blitt importert fra.
 • Lagt inn validering av beløp ved omvendt postering i dokumentsenteret.
 • Lagt til mulighet for fakturakontroll via PO-matching (linjematching) i dokumentsenteret. Tilgjengelig for konteringstyper flagget for fakturakontroll. Automatisk klargjøring av fakturalinjer auto-matchet mot varemottakslinjer ved import fra EHF, og mulighet for manuell opprettelse av linjer for andre typer dokumenter. Se her for mer info.
 • Lagt til sperre for å importere samme fil flere ganger i IFS-import.
 • Rettet feil i IFS-import der avrundings-korreksjon ble feil dersom flere bilagstyper innenfor samme bilagnr.
 • Rettet en feil der riktig MVA-kode ikke ble funnet ved IFS-import. 
 • Rettet en feil der posteringer ikke ble markert som del av mva-oppgjør ved bruk av 2 forskjellige satser innenfor en MVA-termin (gjelder termin 5 2021).
 • Forbedret valg av konteringstype ved import av EHF kreditnotaer til dokumentsenteret.
 • Periodiske rutiner er nå desginet på samme måte som andre vinduer med et søk først og deretter mulighet for å åpne detaljvindu.
 • Lagt til visning av dimensjoner under "Siste bevegelser" i kontoplan.
 • Kraftig forbedret ytelse ved utskrift av "Regnskap" rapporten.
 • Forbedret ytelse ved kopier og lim inn funksjon i dagbok ved valg av mange linjer.
 • Forbedret hastighet ved godkjenning av MVA oppgjør.
 • Rettet en feil ved kalkulering av MVA i dagboksbildet dersom bilagsdato ble endret til en dato hvor momskoden hadde en annen sats.
 • Rettet en feil hvor "Del mot høyre" og "Kopier mot høyere" funksjonene i budsjett ikke virket dersom griddet var sortert eller filtrert.
 • Rettet en feil i drilldown rapporten hvor kontoer ble eksludert dersom total summen for året var 0. 
 • Lagt til støtte for nytt format for MVA-melding, gjeldende fra 2022. Det er nå også mulig å laste ned XML-fil for opplasting i Altinn. Se mer info her.


Remittering

 • Lagt til støtte for bankgiro betalinger i Sverige med ISO20022 standarden.
 • Lagt til en kontrakt id referanse på betalinger med utelandsk valuta.


Web-betaling

 • Det er i denne versjonen blitt gjort en rekke forbedringer i web-betalinger.
  • Selve trekket vil nå utføres på et senere tidspunkt, om mulig. Det vil si:
   • Fakturering av ordre knyttet til flere plukklister vil nå vente til plukklistene blir samlet i én faktura på vanlig måte før vi forsøker å trekke beløpet. Dette betyr at det vil bli færre trekke mot betalingstilbyderen.
   • Ved samlefakturering vil vi vente til ferdigstilling før vi forsøker å gjennomføre trekket. 
   • Dette betyr fortsatt at ferdigstilling og fakturering vil stoppes om trekket ikke kan gjennomføres, akkurat som før.
  • Web-betalinger vil nå knyttes til salgslinjer. Dette betyr at dersom fakturering feiler etter at trekket er gjennomført vil vi ikke prøve å trekke beløpet igjen fordi vi nå kan si hvilke linjer som allerede er betalt for. Det er nå også mulig å se status på linjen om den har betaling knyttet til seg.
  • Det er ikke lenger mulig å samleplukke eller samlefakturere på tvers av plukklister eller fakturaer som har web-kortbetalinger knyttet til seg.