Generelt

 • Lagt til mulighet for å midlertidlig skjule dialoger.
 • Lagt til støtte for hurtig bytte mellom detaljvinduer for oppgavesøk og individsøk.


Artikkelsøk

 • Fjernet den separate input boksen for å søke på innhold i artikkeltekst. Vanlig søk vil nå søke i Beskrivelse, Merkelapper, Hovedtekst (med tittel) og i utdrag.


Bestilling/Innkjøp

 • Rettet en feil hvor blanke tegn i varemottaksnummer eller fakturakontroll nummer kunne føre til at samlemottak eller samlefakturering kunne feile.
 • Forbedret håndtering av manuell sluttføring av fakturakontroller. Dersom leverandøren er satt til automatisk bokføring blir nå fakturakontroll automatisk bokført dersom fakturakontrollen blir manuelt sluttført.
 • Rettet en feil hvor retur antall ikke ble hentet i bestillingsforslag.
 • Referanse til varemottak blir nå lagret i lagerlogg ved automatisk relokering fra varemottak.


Dokumentsenter

 • Lagt til mulighet for å koble eksisterende bilag til dokumentsenteret. Dette kan gjøres ved å høyereklikke på linjer i reskontro eller dagbok.
 • Lagt til mulighet for å fjerne vedlegg som blir lagt til etter at dokumentet er bokført.
 • Lagt til mulighet for å skjule forhåndsvisning av dokumenter slik at man kan få utvidet plass for detaljene på venstre side.
 • Endret slik at personen som la til bruker for godkjenning også kan fjerne brukere selv etter at dokumentet er bokført.
 • Forbedret oppslag mot leverandører ved import av inngående EHF dokumenter.


Elektronisk ordrebekreftelse (NY)


Importveiviser

 • Import kjører nå som bakgrunnsjobb, med varsling når import er ferdig. Varsling kan også settes opp på ressurs dersom annen bruker ønskes varslet. 
 • Optimalisering av alle importer med tanke på hastighet.
 • Lagt til automatisk kjøring av kalkyler på involverte varer i vareimport.
 • Lagt til to nye felter i vareimport: Aktiv og Tolltariff. 


Integrasjoner

 • Rettet en feil i Ferrari-integrasjonen der delfakturerte serviceordre ble automatisk overført. Vil nå kun overføre fullfakturerte ordre.


Regnskap

 • Fjernet kolonnen for individ i dagbok. Funksjonaliteten bak denne kolonnen er erstattet med at man kan sette parametere som søkbare for prosjektdimensjon.
 • Endret kolonnen for "Ekstern ref" til "Dokument" med åpne mulighet. Åpne knappen vil enten åpne dokumentsenteret intern i Quick3 eller åpne eksterne vindu dersom dokumenttilknytningen er ekstern.
 • Samle kolonnene for dokument og ekstern ref til feller "Dokument" kolonne i reskontro vindu. Åpne knappen her vil enten vise forhåndsvisning av dokumenter ved siden av grid eller åpne eksterne vinduer hvis dokumenttilknytning er ekstern.
 • Forbedret lagring av dimensjoner på bokførte poster.
 • Maks antall periodiseringer er nå en klientinnstilling. Standard verdi er 12 perioder.


Salg

 • Rettet en øresfeil i ordre/faktura i forhold til kortreservasjoner i webshop.
 • Rettet en feil hvor repeterende ordre ikke ble kopiert til nye ordre ved fakturering av ordre fra faktureringskø.
 • Rettet en feil hvor KID ikke ble umiddelbart generert for ordre som ble opprettet fra bekreftede tilbud.
 • Rettet en feil hvor felter i "Tilleggsinfo" og "Levering" tabben i ordrebildet ikke ble låst korrekt for fakturerte ordre.
 • Kundens ref og merket feltet er nå åpen for redigering på ordre selv etter at ordren er fakturert.
 • Utbedret en svakhet som kan ha ført til at returordre ble lagret som vanlig ordre.
 • Rettet en feil som førte til feil bokføringsregel på ordre med debitor.