Bilag som registreres med forespørsel om godkjenning dukker opp for attestering hos den enkelte bruker, og vises med varsel fra topplinjen i Quick3.


Bilagene blir liggende i kø for attestering under Mine Oppgaver (1)- Bilag til godkjenning (2).  

Attestering kan også enkelt utføres med Q3Mobile Appen.  Se egen artikkel her.

Det kommer også løsning for at påminnelse sendes som push melding til mobil appen hvis attestering ikke er utført.  På den måten kan man godkjenne fakturaer med tommelen uansett hvor man er i verden.


Dokumentene vises til høyre (3) med mulighet for å bla mellom sidene.

Konteringen vises i attesteringsbildet (kommer) slik at den som attesterer fakturaen kan melde fra om han/hun mener at det skal bokføres annerledes.

Attestering gjøres med Godkjenn (tommel-Opp) eller  Avvis (tommel-Ned) (4). Kommentar kan også legges til.  Skriv teksten i den hvite boksen, og bekreft med tekst-knappen.  Teksten legger seg synlig i bildet.


Etter attestering blir bilaget borte fra brukerens personlige liste.

Status for bilagene oppdateres umiddelbart under Bilagsregistrering slik at den som håndterer bilagene kan bekrefte de for bokføring.