Tidligere har det kun vært mulig å autentisere seg mot Quick3 ved hjelp av brukernavn og passord, eller en API-nøkkel generert på en ressurs. Det er slik det gjøres i Elektronisk bestilling mot Quick3, Webshopper og i Quick Utility Service i dag, men denne fremgangsmåten har en rekke svakheter knyttet til vedlikehold og sikkerhet, og derfor har vi nå introdusert Tilgangsnøkler. 


Tilgangsnøkler benyttes for forenklet tilgang til begrensede deler av systemet, uten å gå via en dedikert ressurs. I første omgang er det kun hjelpeprogrammet Quick Utility Service som vil benytte seg av det, men dette skal utvides på sikt. 


Du finner oppsett for Tilgangsnøkler i Klientinnstillinger under "Sikkerhet"-fanen.Når du autentiserer med en tilgangsnøkkel er det ene og alene denne som brukes. Du kan selv velge å sette en dato for når nøkkelen utgår, og du kan også se hvem den ble endret av og opprettet av. "Sist brukt" Inneholder tidspunkt for når nøkkelen sist ble brukt for å autentisere mot Quick3. "Type"-kolonnen angir hvilken del av systemet denne nøkkelen gir tilgang til.


Straks nøkkelen utgår eller blir slettet, vil den ikke lenger kunne benyttes for å autentisere mot Quick3.