Hvis dere har en lagerstruktur med to forskjellige hovedlagre kan man ta i bruk løsningen for lageroverføring for enkelt å flytte varer fra et hovedlager til et annet.  Dette kan f.eks være aktuelt hvis man har to avdelinger/utsalg med forskjellig geografisk plassering.  Hvert lager opprettes som to kunder med gitte regler for lageroverføring, og varer internfaktureres for flytting mellom lagrene.Klargjøring av oppsett

Det er litt oppsett som må klargjøres før rutinen kan tas i bruk.


Dimensjon

Det anbefales å bruke en egen dimensjon for å indikere lageroverføringer. Hvilken som helst dimensjon kan benyttes, men vi har opprettet en dimensjon som heter LAGER for å tydeliggjøre lageroverførings transaksjoner, og for å enkelt kunne hente disse opp igjen i eksempelvis hovedbok søk.


Bokføringsregel/Kontogruppe

Det må opprettes en egen bokføringsregel for intern lageroverføring, som må legges inn på de kontogruppene som er tilknyttet varer som det kan være aktuelt å flytte. Denne må ha kildetypen Faktura kostpris (lageroverføring). Både debet og kredit konto må fylles ut for denne bokføringsregelen. I de fleste tilfeller er lagerkontoen den samme for begge lagrene. Og dette er også samme lagerkonto som er lagt inn for bokføringsregelen varekost.

Intern lageroverføring genererer ingen mvatransaksjoner selv om lagerkontoen har mvakode. Når kildetypen på bokføringsregel er lageroverføring brukes mvakoden som er definert som 'Ingen mva' i klientinnstillinger (unntaks tilstand).

Dersom kiltetypen er salgspris brukes mvakoden som er definert på kredit kontoen på bokføringsregelen.


Internkunde for lageroverføring

Opprett en internkunde pr lager.  De settes opp med Bokføringskategori "Intern lageroverføring" og Bokføringsregel "Lageroverføring".  Konto på kunden kan settes til en lagerkonto, men den har egentlig ikke noe å si siden det er konto fra debet definisjonen på bokføringsregelen som blir benyttet ved bokføring.  Under fanen Dimensjon angis riktig lagernummer for kunden.  Viser eksempel for internkunde "Lager 2".

Fanen Dimensjoner:


Lageroversikt

Knytningen mot internkunde for lageroverføring legges inn i lageroversikten på hver rotnode i hierarkiet.Hvordan gjennomføre lageroverføring

Selve lageroverføringen foregår ved vanlig fakturering.  Ordre opprettes på den lagerkunden som skal motta varene (pkt1). Lageret belastes det lageret som står oppført som primærlager under Tilleggsinfo. Primærlageret følger innlogget bruker, men kan overstyres ved behov.
Ordren faktureres på vanlig måte.

I dette eksemplet vil varen bli flyttet fra lager 1 til lager 2 når ordren faktureres.

Oppdatering i lagerloggen følger lokasjonshistorikken for varen.  Den belastes den lokasjonen varen ligger på hos avgivende hovedlager (pkt3).  Hos mottakende lager vil den velge den lokasjonen varen evt har hatt der tidligere.  Hvis varen ikke har vært på det lageret tidligere legges det inn på rotnoden.  I dette eksemplet blir det lokasjon 2, siden varen ikke har vært på dette lageret tidligere.  For å tildele denne en spesifikk lokasjon for lager 2 må dette gjørs manuelt i etterkant av faktureringen.

Fakturaen bokføres D/K lagerkonto med henvisning til lagernummer for å synliggjøre lageroverføringen i regnskapet.Lagerlogg ved lageroverføring

Loggen viser tydelig at varer er flyttet fra det ene lageret til det andre med Lageroverføring.