Innstillinger i Quick3

Innstillingene i Quick3 er samlet under Import/Export i egen fane for ISPA.


Generelt

  • Forhandler ID (kundenr hos BMW) må fylles ut som et absolutt minimum, men for å sikre korrekt oppførsel anbefales det også å fylle inn de varerelaterte innstillingene.
  • Leverandør må være samme leverandør som brukes for synkronisering av BMW-varer på prishotell, og brukes for oppslag mot prishotell eller for opprettelse av nye varer.
  • Kontogruppe brukes ved opprettelse av nye varer.
  • Arbeidsvare må være en vare som inneholder standard timespris (brukes for kalkulering av korrekte priser på FRU (Flat rate units).


Ordrestatus

For å sikre at ordre overført fra ISPA til Quick3 får riktig status må alle ISPA statuser kobles mot en ordrestatus i Quick3.


Merker

For å sikre at korrekt informasjon om kjøretøy blir utvekslet mellom ISPA og Quick3 må de brukte merkekodene i ISPA kobles mot en node i merke-/modellregisteret. MOT er per dags dato koden brukt for BMW motorsykler så denne må settes opp som et absolutt minimum. For evt. andre koder refereres det til BMW.


Kunder for kostnadsplitt

Ved bruk av kostnadsplitt i ISPA der hvor kundenummer ikke følger med ved overføring fra ISPA til Quick3, må de ulike typene kobles mot kunderegisteret i Quick3. Sørg for at de brukte typene er satt opp.


FRU kalkyler (nytt i 3.1.20)

FRU (Flat Rate Unit) brukes av BMW som enhet for arbeidsoperasjoner, der 1 FRU = 5 minutter. Arbeidsoperasjoner er varer i Quick3, som enten ligger lokalt eller på prislisteserver. Dersom man ønsker å overstyre dette antallet ved overføring av ordre til Quick3 må man sette opp en kalkulasjonsfaktor på de ulike varene. 


MERK! Det er kun linjer merket som arbeidsoperasjon i ISPA som vil bli omregnet med denne faktoren. 


Legg til varer ved å trykke på "+"-knappen, dette åpner et ordinært varesøk. Husk å huke av for "Inkluder eksterne prislister" for å finne varer som ikke ligger i lokalt vareregister. Velg rader og trykk "Velg vare" for å legge dem til.


For å sette samme faktor på flere varer: merk dem i griddet, høyreklikk og velg "Rediger valgte".Fyll inn faktor i "Verdi"-feltet og trykk "Oppdater". Denne verdien blir da satt på valgte rader. Generell info

For ordre som er opprettet i ISPA og overført til Quick3 så vil evt. ekstrainformasjon fra ISPA fremkomme på egne «ISPA»-faner på ordre- og blokknivå.


Viktig!

For å unngå problemer med synkronisering mellom ISPA og Quick 3:

  • Påse at individer er koblet mot noder i merke-/modellregisteret som er satt opp under «Merker» i ISPA-innstillingene.
  • Tilgang og synkronisering mot prishotell må være satt opp for BMW-varer. Dette inkluderer for såkalte “FRU”-varer (Flat Rate Unit). For disse må det settes opp varegruppetilkobling på prishotellet dersom dette ikke allerede er gjort.


Innstillinger i ISPA

For innstillinger på ISPA-siden refereres det til dokumentasjon/informasjon distribuert av BMW, men dette er de viktigste punktene relatert til Quick3:

  • Webservice URL vil være på følgende format: https://q3.quick.no/#Q3INSTANS#/Soapservices/ispa/ispawebservice.svc hvor #Q3INSTANS# er navnet på den aktuelle instansen som du finner i adresselinjen i nettleseren når Quick3 er aktiv.
  • Opprett egen bruker i Quick med tilgang som de vanlige brukere har for å opprette ordre. Brukernavn og passord samt URL sendes til BMW


Feilsøk

Skulle evt. feil oppstå, er loggene som ligger på PCen ISPA kjører på til stor hjelp ved videre feilsøk. Loggene er navngitt på følgende måte: ispa-adapter.process_*.log - der * er dato. Send denne loggfilen for det aktuelle tidspunktet feilen oppstod til support@quick.no med en beskrivelse av forløpet til feilen.