Bokføring av bunt må gjøres for å overføre bilag til regnskapet.


En lagret bunt anses som en kladd.  Den er tilgjengelig for endringer og du kan gå tilbake til bunten for å legge til flere bilag eller slette/korrigere bilag.   Når du er ferdig med en bunt må den bokføres, og først da blir bilagene med på regnskapsrapporter og reskontro.  Bokføring  sperrer bunten slik at den ikke lenger er tilgjengelig for endringer.


Stå i Dagboksbildet som viser oversikten over bunter.
Marker den bunten som skal bokføres med avkryssing helt til venstre i bildet.
Klikk  på menyen og velg ‘Bokfør’.