Fakturajournalen posteres som et samlebilag for alle fakturaene som inngår i journalen.  På denne måten reduseres antall transaksjoner i hovedbok betraktelig.  Bilagnr tildeles ut fra bilagnr for Bilagstypen.  Hvis man ønsker å se mer detaljert hvilke fakturaer som inngår i en postering kan man enkelt gjøre dette ved å benytte sporingsrutinen for faktura.   Det er også mulig å se posteringer for en enkelt faktura.


  1. Fra fakturajournalen kan du velge Åpne bunt i dagbok fra menyen.
  2. Du får da en oversikt over samlede posteringer for journalen.  Marker minst en linje og velg Vis posteringer fra menyen.

  3. Du får da opp en ny bunt spesifikasjon.   For å se hvilke fakturaer som inngår i en bestemt postering klikk på symbolet for å åpne Fakturaspesifikasjon, som markert.  Bilaget åpnes da i en egen bunt.

  4. Du får da opp alle enkeltpostene for kontoen som til sammen utgjør totalen.  I postnr kolonnen ser du fakturanr.

På denne måten kan du spore deg tilbake til fakturanr for en samlet postering hvis det er noe som trenger en oppklaring.

 

Direkte fra Hovedboksøk


Hvis du har søkt opp et bilag fra Hovedboksøk har du tilgang til Fakturaspesifikasjon på samme måten.
Du må ikke gå hele veien fra fakturajournalen som beskrevet ovenfor.


 


Posteringer for en faktura

Fra selve fakturaen har du tilgang til tab-siden Regnskap.   Her kan du se hvordan en enkelt faktura er postert.For å komme videre til samlebilaget for fakturajournalen kan du klikke på ‘Vis posteringer’ på reskontro linjen.