Under menyen dagsrapport finner man historikk på stempling, spesifisert på gjeldende dag, samt inneværende måned og forrige måned. Endrer man referansedatoen så endrer oppslaget historikk utfra valgt dato.Dagsrapport