Legg inn ønsket dato for rapporten.  Hvis du skal dokumentere kundefordringer i regnskapet pr Juni må rapporten skrives ut pr 31.06.2015.


Tallene på rapporten skal stemme overens med konto for kundefordringer i regnskapsrapporten pr samme dato/månedslutt.
For å  skrive ut en rapport for alle kunder skal kundenr være blankt.Det samme gjelder for leverandører.