Rapporten Individer på lager dokumenterer lagerverdien for individer registrert på lagerkunder.
Foreløpig henter denne rapporten verdier ut fra individkortet.  Opprett et Parameter i merke-/Modellregisteret med navn ‘Kostpris’.  Legg inn KPRIS i feltet kode.

Merk at kostprisen må legges inn på individet manuelt. (Dette er ikke gjort i vårt eksempel, derfor vises individene uten kostpris.)


Dette er en midlertidig løsning i påvente av at rapporten skal hente tall fra hovedboksposteringer.