Utskrifter


Alle utskrifter er tilgjengelige fra hovedmenyen under Rapporter.  Her er rapportene gruppert etter kategorier. Etikett, 55x40mm og Mottaksetikett, 55x40mm


Her kan du styre visning av pris, og firmanavn, samt hvorvidt strekkoden skal hentes fra strekkodefeltet på varekortet (standard er at strekkode lages utifra varenummer).Faktura


Her kan du styre visning og tekst på de fleste elementene.
Verdt å merke seg:


  • Top.ShowCompanyName lar deg vise firmanavnet under en evt. logo på toppen.
  • Column.InvoiceMemo lar deg skjule fakturateksten på utskrift.
  • Column.ShowItemInfo lar deg skjule evt. varebeskrivelse tilhørende varelinjer.
  • DefaultText gir deg mulighet til å legge inn en standardtekst som kommer i bunnen av fakturaen (f.eks. viktig informasjon til alle kunder).Kampanjeutsending


Styring på bunntekst.Kasseoppgjør, transaksjonsliste


Styring av hvorvidt transaksjonslisten skal inkludere kundetransaksjoner.Kontrakt


Styring av enkelte felter i toppen av kontrakten, samt mulighet til å legge inn standardtekst som vises i bunnen av alle kontrakter.Oppgave


Styring av hvorvidt varelinjer skal vises eller ei.Ordre, Ordrebekreftelse, Pakkseddel, og Plukkliste


Her kan du styre visning og tekst på de fleste elementene.
Verdt å merke seg:

  • Top.ShowCompanyName lar deg vise firmanavnet under en evt. logo på toppen.
  • Column.ShowItemInfo lar deg skjule evt. varebeskrivelse tilhørende varelinjer.Tilbud


Her kan du styre visning og tekst på de fleste elementene.
Verdt å merke seg:

  • Top.ShowCompanyName lar deg vise firmanavnet under en evt. logo på toppen.
  • Column.LineAmountInclVAT gir deg beløp inkl. mva på varelinjene.
  • Summary.PrintOnFooter skriver sammendraget i bunnen av tilbudet (standard er i toppen).