Alle kunder i Quick3 kan tildeles Kategorier.


Det er ingen begrensning i antall kategorier en kunde kan være “Medlem” av.


Dette oppsettet styrer du helt selv.
Her ser du en kunde som er tildelt kategoriene “Bedriftskunde” og “Spesialkunde”


Hvilken Kategori som er “Primær” har ingen betydning når vi snakker om Priser og Rabatter, det brukes i andre sammenhenger. 

Kategorier som skal utløse en rabatt kan settes på følgende steder:

  • Varegrupper
  • Prislister

 

 


Her er et eksempel hvor vi legger inn på varegruppen “Deler” at alle kunder i Kategorien “Spesialkunde” skal få 20% rabatt på alle varene i denne varegruppa:

 


Alle kunder som puttes i Kategori “Spesialkunde” vi nå automatisk også tildeles rabattene knyttet til denne Kategorien.


Legg merke til at når du legger til ei ny linje og skriver noe i “Kundekategori”-feltet så “gråes” Kunde-feltet ut slik at man ikke kommer i skade for å sette to innstillinger som motsier hverandre.

 


Videre er det mulig å knytte disse avtalene til Antall varer og Dato Fra/Til.


Her er et eksempel på at denne avtalen gir mer i rabatt om kunden kjøper mer enn 9 stk. av varer i denne varegruppa.

Alle varer som kunder i Kategorien “Spesialkunde” får etter dette oppsettet 30% hvis de kjøper 10 stk, eller flere av varer i denne varegruppa.

 


I følgende bilde har vi samme type rabatt, men her gjelder denne avtalen kun i Desember 2018:


Husk at med fra/Til oppsett vil kundene i dette oppsettet settes tilbake til samme pris som alle andre kunder når perioden er over.


Hvis de skal ha en annen avtale enn endre kunder, f.eks. 10% på denne gruppa må du legge til enda ei linje som utløser 10% rabatt men uten tidsavgrensning.


 

Slik:


 


Som du forstår kan du lage svært spesialiserte oppsett på denne måten og kombinere de forskjellige variantene.


Allikevel er det slik at uansett hvordan man setter opp Rabattmatrise, Spesialpriser, Prislister og Rabatter på den ene eller den andre måten vil Quick3 alltid velge den laveste prisen den finner og bruke den prisen på Tilbud/Ordrelinjer med disse varene til den aktuelle kunden.

  

Her kommer eksempel på hvordan man legger inn kategori på Prislister:

 

Under “Utpriser” i Hovedmenyen kan du opprette og redigere Prislister til alle mulige formål.


Ved å Klikke på pluss-knappen kan du lage ei helt ny liste.


For denne manualens del oppretter jeg lista “Wiki-kunder”.


Det er lurt å gi prislistene navn som beskriver hva de skal brukes til.


 Foreløpig er lista helt tom.


Man kan legge til varer en og en via varesøket, slik:Så søker man opp varer på linja akkurat på samme måte som på en ordre.


Da vil varesøkefeltet dukke opp og i dette bildet kan du legge inn flere varer samtidig hvis det er flere varer som tilfredsstiller søket du gjorde.
 

Hvis det bare er en vare i hele klienten som tilfredsstiller søket legges den rett på linja, også det akkurat på samme måte som på en ordre.

 


Den linja du nå får opp kan settes opp med en mengde regler.


Disse reglene er akkurat de samme som du kan sette opp regler på ei Varegruppe slik vi gjorde litt lenger opp i på denne siden, men pluss noen valg til.


Se eksemplene ovenfor for de variantene som dekkes der.

 Valgene her i prisliste er:

  • Fra/Til antall
  • Pris (Hvis man vil sette prisen direkte uten å bruke rabatt)
  • Rabatt Primær
  • Rabatt Sekundær
  • Bruttofortjeneste (Hvis man setter denne vil Quick3 regne ut prisen til kunde basert på Netto-pris pluss det du skriver i BF-feltet)
  • Prisen ut kan også styres via Kalkyle, mer om dette under eget avsnitt om Kalkyler.
  • Dato Fra/Til (Om du vil tidsavgrense denne prislista)

 


Hvis du tester  litt og legger inn tall i de forskjellige kolonnene vil du se at prisen endrer seg stadig etter som du endrer tallene.


De alle fleste kolonnene lar seg kombinere. Man kan f.eks. sette rabatten først og velge BF etterpå, da vil utregning av BF ta hensyn til rabatten som er satt og prisen i pris-feltet osv.


Her må du bare prøve deg litt fram for å finne din egen måte.


Det mest vanlige er selvsagt å sette en prosent-sats som rabatt og ferdig med det. Den kan være individuell for hver vare på den enkelte lista.

 La oss tenke oss at Kunder i Kategorien “Wiki-kunder” skal få kjøpt vår testvare til spottpris.


Vi gir disse kundene varen til 50% rabatt i eksempelet ovenfor.

 

Selv om denne varen selges til disse kundene med 50% rabatt kan neste vare på lista selges med en helt annen rabatt osv.

Her er et eksempel hvor neste vare har 10% rabatt.


 

 

På toppen av alt dette kan man sette regler for hele lista øverst på skjermen.


Dette fungerer på den måten at reglene på toppen gjelder bare de varene som IKKE har styring på den enkelte linja.


De enkelte linjene har altså høyest prioritet, deretter de generelle reglene som gjelder hele lista.

 


 Du må ikke glemme å knytte denne lista til den aktuelle Kundekategorien!


Så langt har vi bare lagt inn varene med diverse styring, det hjelper ikke at vi har kalt lista “Wiki-kunder” før vi knytter lista til den aktuelle Kategorien.


Vi bruker samme Kategori som i eksempelet med varegrupper; “Spesialkunde” 


 

Først nå vil kunder i denne kategorien tildeles spesialpriser fra Wiki-kunder prislista.

 


 

Det er også mulig å knytte en og en kunde til ei prisliste, uavhengig av Kategori, men det ser vi på i egen bolk under “Priser i Quick3″.