Når man oppretter en oppgave man selv ikke skal jobbe med, men tildeles en annen, søker man opp personen på "be om ansvarlig" og legger til vedkommende. Når oppgaven er opprettet vil personen det spørres etter få et varsel på varselsymbolet i Quick3. Da vil varslet se slik ut: 


 

Når man klikker på dette varselet, vil denne meldingsboksen vises på skjermen: 


Ved å klikke "Ja" på denne blir oppgaven tildelt, og personen vil bli ansvarlig for oppgaven. Denne legges da til i "mine oppgaver" for den som har fått oppgaven.