Under Klientinnstillinger finner du fanen bilagstyper for postering av bilag.  Det er viktig at det ligger nummerserier for hver bilagstype som benyttes.
For de bilagstypene som bruker faste debet og kreditt konto er dette også definert (Utbetaling og innbetaling til konto 1920 i eksempelet under).


Forslaget som følger med installasjonen er satt opp i henhold til standard norsk kontoplan.
Konti og nummerserier må redigeres slik at det passer med f.eks konvertert kontoplan og evt tidligere nummerserier.Definer nummerserier

For å få tilgang til tabellen med nummerserier klikker du på ‘ søk’ i feltet ‘Nummerserie’.  Her kan du redigere eksisterende nummerserier eller opprette nye.Det er opp til hver bruker hvor mange nummerserier som er ønsket.  Noen ønsker kun en nummerserie for manuelt bokførte bilag, mens andre ønsker å skille på Inng.faktura, Utbetaling, Innbetaling, OCR betaling og Diverse.  For de nummerseriene som skal brukes angis laveste og høyeste bilagnr samt siste som har vært i bruk.  Husk å klikke på Lagre-knappen etter at endringer er gjort.  Det er anbefalt at bilagstyper fom 80 og oppover har sine egne nummerserier, siden dette er automatisk bokførte bilag fra systemet.
For å legge til nye nummererier klikk på +.


Kryss av for den nummerserien som skal velges inn på den Bilagstypen du sto på da du åpnet tabellen og klikk OK.


Manuelt posterte bilag

Bilagstypene som er tiltenkt manuelt posterte bilag er fom 0 tom 79.
Legg inn nummerserie for de bilagstypene dere kommer til å benytte ved postering av bilag.


Automatisk posterte bilag

Systemet bruker bilagstypene fom 80 tom 99.  Dette gjelder kassetransaksjoner, OCR, Netaxept og avregningsretur for Remittering med flere.  Det er anbefalt at disse har egne nummerserier, som skiller seg fra manuelle bilagstyper.  Og alle de som skal benyttes må ha en nummerserie oppført.