Annet

Brukerstyrte diagrammer
Hva er brukerstyrte diagrammer? Brukerstyrte diagrammer tar utgangspunkt i data fra et grid, og ved hjelp av gruppering, filtrering, dreiing og egendefiner...
Tue, 21 Jun, 2022 ved 4:09 PM
Oppsett av maler for e-post og SMS
Oppsett av maler for e-post og SMS gjøres fra hovedmenyvalg "Maler":  Dette resulterer i henholdsvis en fane for "SMS Maler" og en...
Fri, 24 Jun, 2022 ved 3:01 PM
Bruk av SMS mal
Innholdet i SMSene som sendes ut fra Quick3 avhenger av hvilken mal-type som er opprettet i SMS-maler. De ulike malene brukes forskjellige steder i systemet...
Fri, 24 Jun, 2022 ved 1:34 PM
Parameterkoder i maler
For å få med individinfo som for eksempel registreringsnummer i en SMS eller E-postmal velger man en mal-type som viser ulike valg for individ, og velger &q...
Tue, 12 Jul, 2022 ved 3:35 PM
SMS varsling for kalenderpåminnelse
I Quick3 er det mulig å sende ut SMS til kunde med påminnelse om for eksempel verkstedtime. Dette krever noe oppsett for å få sendt ut automatisk.  Ord...
Fri, 26 Aug, 2022 ved 2:12 PM
Dine data i Quick3
Når du tar i bruk et sky-basert system som Quick3 er, skal du være sikker på at dine data er trygge og konfidensielle. Her kan du lese litt om hvilke rutine...
Tue, 18 Okt, 2022 ved 3:51 PM
Automatisk utsending av kampanjer
Med Quick3 kampanje kan du sette opp automatisk distribusjon på definerte tidspunkter.  Dette gjør at du kan forberede en utsending, og så går den automatis...
Thu, 16 Mar, 2023 ved 8:54 AM
Legge til Quick3 i unntakslisten for Chrome minnesparing
Chrome har en fin funksjon "Minnesparing".  Denne bidrar til bedre ytelse ved at inaktive faner i Chrome dumpes fra minnet. Dermed bruker Chrome m...
Mon, 8 Mai, 2023 ved 7:22 PM
EBM-rapportering
1. Generelt EBM står for "Electronic Business Management".  Formålet med EBM-rapportering er innrapportering av nøkkeltatt fra regnskap, lage...
Mon, 16 Nov, 2020 ved 9:45 AM
Importveiviser
Importveiviseren muliggjør fleksibel import og manipulering av data fra fil. Importveiviser-søket åpnes fra hovedmenyen. Her kan du også opprette og slette...
Wed, 10 Mai, 2023 ved 10:27 AM