Rapporter

Generell info om utskrifter og rapporter
Utskrifter Alle utskrifter er tilgjengelige fra hovedmenyen under Rapporter.  Her er rapportene gruppert etter kategorier.  Etikett, 55x40mm og M...
Wed, 11 Sep, 2019 ved 4:24 PM
Rapport: Individer på lager
Rapporten Individer på lager dokumenterer lagerverdien for individer registrert på lagerkunder. Foreløpig henter denne rapporten verdier ut fra ...
Wed, 11 Sep, 2019 ved 4:27 PM
Rapport: Kjøpekontrakt
Utskrift av kjøpekontrakt krever litt klargjøring før det kan tas i bruk. Kontrakten skrives ut fra en ferdig opprettet ordre.  Hvis ordren er faktur...
Wed, 11 Sep, 2019 ved 4:32 PM
Rapport: Aldersfordelt saldliste kunde/leverandør
Legg inn ønsket dato for rapporten.  Hvis du skal dokumentere kundefordringer i regnskapet pr Juni må rapporten skrives ut pr 31.06.2015. Tallene på rap...
Wed, 4 Sep, 2019 ved 3:39 PM
Rapport: Åpen postliste kunde/leverandør
Legg inn ønsket dato for rapporten.  Hvis du skal dokumentere kundefordringer i regnskapet pr Juni må rapporten skrives ut pr 31.06.2015. Tallene på rapport...
Wed, 4 Sep, 2019 ved 3:41 PM
Rapport: Kontoutskrift kunde/leverandør
Skriver ut alle poster i reskontro for kunden i den angitte perioden.  Her er det periodeintervaller som angis som f.eks 201501 – 201506. For å  skrive ut e...
Wed, 4 Sep, 2019 ved 3:42 PM
Skrive ut samtykkeskjema
Et samtykkeskjema kan være fornuftig å skrive ut og ha liggende i kassa eller andre steder der du registrerer kunder. Dette skrives ut under Rapporter –...
Wed, 4 Sep, 2019 ved 3:43 PM
Rapport-destinasjoner
Rapport-destinasjoner er en oversikt over hvilke skrivere du har valgt som standard-skriver for utskriftene dine når du skriver ut noe via hurtigutskrift. ...
Thu, 4 Aug, 2022 ved 10:35 AM
Rapport: Spesifisert hovedbok
Spesifisert hovedbok brukes for å skrive ut detaljerte posteringer fra hovedbok. Brukes gjerne for avstemminger av bl.a bankkonto eller andre konti for ...
Tue, 10 Sep, 2019 ved 3:08 PM
Rapport: Fakturajournal
Fakturajournalen dokumenterer salget for en periode.  Denne lister opp hvert fakturanr som er med i journalen, samt viser samlet sum av konteringer for alle...
Fri, 6 Sep, 2019 ved 1:04 PM