Leverandør

Leverandørsøk
Klikk søke-knappen for å søke etter alle leverandører, eller skriv deler av navnet for å spesifisere søket. Husk å klikk søke-knappen  etter du gjør endri...
Tue, 10 Sep, 2019 ved 3:41 PM
Malleverandør
Når det opprettes ny leverandør kopieres grunndata fra en malleverandør.  Pass derfor på at malleverandøren har de viktigste feltene for oppsett/innstilling...
Wed, 11 Sep, 2019 ved 3:29 PM
Ny leverandør
For å opprette en leverandør, har du to muligheter. Opprett fra bunnen av, eller fra leverandør-mal. 1. Trykk + tegnet til høyre i leverandørsøk-bildet ...
Tue, 10 Sep, 2019 ved 3:41 PM