Generelt

 • Quick3 er nå tilgjengelig på Svensk og Finsk språk.
 • Forbedret håndtering av feil og feilmeldinger ved åpning av faner. 
 • En lang rekke ytelsesforbedringer.
 • Lagt til mulighet for fullskjerm visning i Quick3 (ALT+W). Denne funksjonen vil skjule topp seksjonen samt tab raden i Quick3, og sammen med F11 fullskjerm modus i nettleseren vil man få større plass til å kunne arbeide detaljbilder. 
 • Postnummer/sted oppslag fungerer nå for flere land. I tillegg til Norge som tidligere har vært støttet, fungerer dette oppslaget også mot postnummer i Danmark, Sverige, Finland, Nederland, Tyskland, USA, Belgua, Færøyene , Island og Svalbard.
 • Logo filer for rapporter kan nå administreres direkte fra klientinnstillinger. Det er med andre ord ikke lenger nødvendig å snakke med en konsulent for å få endret logo.
 • Forbedret varslingen ved at andre brukere er inne i samme bildet. Ved en tidligere Chrome oppdatering endret de praksis hvor bakgrunnstråder kunne bli deaktivert eller kraftig forsinket for å spare ressurser på maskinen. Denne kunne føre til at varslingen om at en bruker var inne i et bilde kunne komme opp, deretter forsvinne og deretter fortsette å dukke opp/forsvinne hvert minutt.
 • Lagt til mulighet for selektering av celler i søkebilder slik at man kan få opp selekteringsinformasjon i status linjen på griddet.
 • Lagt til sidestillingsknapper i teksteditor


Automatiske Jobber

 • Lagt til ny automatisk jobb, Individvask. Denne gjelder da kun for parametere og ikke eier/bruker-data


Dokumentsenter

 • Hvert bilag har nå hver sin bunt, og bunten blir nå bokført når dokumentet er bokført. 
 • Konteringsoppsett dropdown listen er byttet ut med en kombinasjons input for søk og dropdown. Dropdown viser nå bare oppsett som er koblet mot leverandør eller kunde, men man kan da søke etter alle oppsett som finnes.
 • Forbedret kontooppslag fra bokføringsgriddet mot kunde og leverandør. 
 • Lagt til mulighet for å opprette kunde og leverandør fra nummer oppslag direkte fra søkeboksen. 
 • Rettet en feil hvor leverandørens standard verdier for konteringsoppsett, forfalll og faste godkjennere ikke ble lagt inn dersom leverandør ble funnet ved hjelp av dokument tolkning.
 • Lagt til mulighet for selektering av celler i dokumenter for godkjenning griddet slik at man kan enkelt summere sammen poster.
 • Tallet for antall dokumenter til godkjenning i tab tittelen oppdateres nå autoamtisk når man godkjenner eller avslår bilag.
 • Rettet en feil hvor forfallsdato kunne bli tilbakestilt.
 • Lagt til mulighet for å håndtere avvik ved fakturakontroll. 
 • Lagt til bedre sjekk på om varemottakslinjer er koblet mot andre dokumenter (fakturakontroll).
 • Lagt til mulighet for å slette en påbegynt fakturakontroll.
 • Diverse feilrettinger relatert til fakturakontroll.
 • La til manglende gebyr/rabatt-linjer i PDF som genereres fra XMLE-postkontoer

 • I forbindelse med at Microsoft Office 365 nå deaktiverer støtte for "Basic SMTP Authentication" har vi lagt til støtte for OAUTH2 avansert autentisering. Dette betyr at vi nå også støtter flerfaktor-autentisering mot Office 365. På sikt vil dette utvides til også gjelde IMAP og kalender-integrasjonen. 


Faktura

 • Det er nå mulig å generere betalinger fra kort-reservasjoner fra fakturaer. 


Import/eksport 

 • Rettet feil der factoringeksport feilet dersom ingenting å eksportere.
 • Lagt til støtte for generisk eksport (kun for spesialtilpasninger, og krever oppsett av oss).
 • Lagt til støtte for filtrering på konto fra/til i EBM-rapportering.


Importveiviser

 • Rettet diverse feil relatert til automatisering.
 • Rettet feil med tidsutløp ved visning av logg.
 • Lagt til frakt og fakturagebyr i salgsimport.
 • Lagt til opprinnelsesland i vareimport.
 • Lagt til dato/fra til i vareimport (for priser).
 • Lagt til støtte for å kun oppdatere utpriser i vareimport.
 • Veiviseren vil nå overse skjulte ark i Excel-filer. 
 • Lagt til ny transformasjonstype "Erstatt m/linjeskift".


Individ

 • Rettet en feil som gjorde at info-kortet på eier/bruker ikke virket
 • Lagt til mulighet for å oppdatere individparametere
 • Lagt til mulighet for å hente oppdatert eier/bruker-informasjon


Inkasso

 • Automatisk jobb for innhenting av filer fra Lindorff vil nå også automatisk generere korreksjoner og laste opp disse til Lindorff.


Innkjøp

 • Lagt til mulighet for å sette dimensjoner på bestilling, varemottak og fakturakontroll-linjer. Dimensjonene blir benyttet ved bokføring av fakturakontroll, eller ved bokføring av fakturakontroll fra dokumentsenter.
 • Rettet en feil opprettelse av negative bestillinger fra varemottak. Både pris og antall ble satt til negative verdier som gjorde at bestillingen ble positiv.
 • Rettet en feil hvor lagring av varemottak kunne sette feil total sum for varemottaket dersom det hadde kommet inn linjer på varemottaket etter at man åpnet det i brukergrensesnittet.
 • Det er nå mulig å endre fakturadato på fakturakontroll som ikke er bokført.
 • Forbedret forhåndsmeldt mottak søk til å inkludere mottak som ikke er ferdig prosessert (via PO-matching). 
 • Forbedret håndtering av reversering/sletting av forhåndsmeldt mottak. 
 • Lagt til mulighet for å opprette forhåndsmeldt mottak fra vareliste (copy/paste).
 • Rettet feil der PO-matching viste avvik på varernr som ga treff på leverandørs varenr istedenfor varenr.


Integrasjoner

 • PRISM (NY): Eksport av faktura, kundesamtykke og kjøretøysalg. Se her for mer info.


Kampanje

 • Lagt til ny utvalgsregel, "Individ med parameter dato verdi"


Lager

 • Lagt til mulighet for å sette dimensjoner på lagerlokasjoner.
 • Lagt til mulighet for å kun vise lokasjoner for brukerens tilknyttede lager alle steder der lokasjoner vises for en enkelt vare (Klientinnstillinger > Lager > "Vis lagerinfo på vare kun for brukerens tilknyttede lager"). 


Leverandør

 • Lagt til mulighet for hente inn informasjon fra nummeroppslag.
 • Lagt til mulighet for å sette dimensjoner på leverandører. Dimensjonsverdier blir benyttet på reskontro raden for bokføring av fakturakontroll.
 • Lagt til kolonne for org.nr i leverandørsøk


Oppgave

 • Mine oppgaver bildet har fått en overhalning. Bildet har nå tabber istedet for knapper slik at hurtigtaster kan benyttes og siste åpnet tab huskes automatisk. 
 • Skjema oversikten viser nå alle utfylte skjemaer i samme grid
 • Ressursgruppe blir ikke lenger fjernet ved endring av ansvarlig ressurs


Ordre

 • Rettet feil hvor beskjed om at individ hadde åpne ordre ikke alltid dukket opp


Salg

 • Kraftig forbedret hastighet ved fakturalevering av mange fakturaer til EHF og multikanal.
 • Lagt til mulighet for å periodisere inntekter ved fakturering, ved å sette antall perioder på salgslinjer.
 • Faktureringskø griddet er nå konvertert til ny grid komponent.


Rapporter

 • Rettet en feil hvor utsending av rapport på epost kunne generere en rapport med feil parametere


Regnskap

 • Lagt til mulighet for å inkludere ikke bokførte poster i hurtig saldobalanse.
 • Rettet en feil hvor bokføring ved sluttføring av mange samlefakturaer kunne feile for alle fakturaer dersom en av fakturaene feilet. Nå vil kun de fakturaene som inneholder feil som gjør at bokføring ikke kan gjennomføres feile.
 • Diverse feilrettinger relatert til generering og validering av MVA-melding for opplasting til Altinn.


Triolink

 • Lagt til mulighet for å kunne sette standard ordremal på ordretype dersom Triolink modulen er aktiv. Dette gjør at man styre hvilken ordremal som bli benyttet basert på ordretypen innsendt fra Triolink. Dersom ingen mal er satt på ordretypen benyttes standard mal for Triolink ordre.


Utpriser

 • Vi støtter nå lagring av mange linjer på en gang. Dette var tidligere noe begrenset


Varejustering

 • Rettet en feil hvor feil valutakurs kunne bli brukt ved kalkulering av kalkyler dersom kalkylen var satt opp til å bruke valuta kurs 2-10