Innstillinger for Orilink integrasjonen finnes på tre forskjellige plasser:


  1. Generelle innstillinger for Orilink integrasjon finner man i Orilink fanen under Import/Eksport bildet. 
    • Her kan man sette opp hvilke leverandører som tilhører de relevante varene som brukes for tapping, og en eventuell feilvare hvis varen ikke finnes i Quick3 lokalt eller i prishotellet.Videre finner man de to REST endepunktene som skal legges inn i Orilink sitt program.
  2. Videre må man sette hvilke blokktyper som tillater ordrelinjer som kommer fra Orilink. Denne innstillngen finner man inne i blokktype, ved navn "Tillat Orilink varelinjer".
  3. Siste steg er å opprette en tilgangsnøkkel i Sikkerhet-fanen i klientinstillinger med typen "Orilink". Denne skal også legges inn i Orilink sitt program.
    1. Denne må legges inn som en Authentication header, med verdien «Token token=[NØKKEL]»