Generelt

 • Vårrengjøring har gitt et større løft i ytelsen for alle deler av systemet
 • Rettet en feil som gjorde at det ikke gikk å scanne strekkoder som startet med stor C inn i for eksempel varenummer-kolonnen på ordre.
 • Lagt til støtte for kombinasjonsgrafer i Griddet
 • Lagt til mulighet for å hviteliste IP adresser pr. Tilgangsgruppe
 • Lagt til QuickID når man kopierer salg
 • Lagt til flere felter for profil i mal-bildet
 • Lagt til felter for individ for "Kalender påminnelse" mal-type
 • Lagt til felter for vare for typen "Webshop kontaktforespørsel".
 • Konvertert varetellingssøket til ny grid-komponent .
 • Konvertert rapportlister fra hovedmenyen til ny grid-komponent.
 • Konvertert flere grid i klientinnstillinger til ny grid-komponent.
 • En rekke grid kan nå huske et sett forehåndsinnstillinger for diagrammer, filtrering, dreiing og gruppering. Dette åpner for svært fleksibel visualisering av informasjon fra Quick3. På sikt vil dette utvides til flere grid. 
 • Filer som lastes opp med navn som er lengre enn 100 tegn vil nå blir automatisk kortet ned ved opplastingAutomatiske jobber

 • Rettet en feil som gjorde at endringer på tidspunkt ikke ble lagret.


Dokumentsenter

 • Rettet feil som kunne oppstå ved godkjenning av fakturakontroll dersom dokumentet og kontrollen ikke var lagret først.
 • Rettet feil som kunne føre til at samme varemottaklinje ble forsøkt fakturakontrollert to ganger.
 • Rettet feil med import av inngående EHF dersom mva-sats manglet i XML.
 • Diverse feilrettinger relatert til PO-matching.
 • Lagt til støtte for å styre om bilag skal remitteres eller ei.
 • Forbedringer i utseende til fil-utlisting.
 • Endret dato feltet i posteringslinje griddet til tekst felt slik at man kan skrive inn datoen direkte. Denne har en bakenforliggende funksjon for å sette korrekt dato dersom man bare skriver dag og måned i feltet. Fungerer på samme måte som i dagbok.


Faktura

 • Lagt til fane med oversikt over Betalinger slik vi kjenner det fra Ordre


Importveiviser

 • Lagt til mulighet for å mappe QNG ID (QuickNG ID) i vare-, kunde-, leverandør-, og individimport.
 • Lagt til import av Salg (salgshistorikk).


Individ

 • Lagt til mulighet til å markere parametere og salgsparametere med "Vis i tilbud/ordre". Dette vil vise de tre første, med salgsparametere som prioritet, i første fanen i tilbud/ordre bildet.
 • Lagt til "Dekkhotell" som en parameterreferanse
 • Rettet feil som kunne sette feil drivstofftype via vognkortdata.
 • Lagt til mer detaljert visning av priser inne på individet, med mulighet for visning av priser basert på koblet utstyr.
 • Forbedret regnskaps-fanen på individ. Beløpene som nå hentes ut er eks mva, i tillegg er det nå lagt til flere kolonner med informasjon.
 • Lagt til mulighet for å spesifisere avgift på individ, enten ved bruk av parameter, eller varekobling på av typen "Individ avgift" knyttet til varenummeret for salg av individet. Bruk varekoblingen dersom dere benytter eget varenummer per merke/modell.
 • Konvertert alle grid i merke-modellregisteret til ny grid-komponent.


Innkjøp

 • Rettet feil som førte til at frakt/gebyr linjer kunne bli liggende igjen som ikke-kontrollert på et fakturakontrollert mottak. Fjerning/nullstilling av frakt/gebyr fra varemottak ved fakturakontroll krever nå bekreftelse for bedre logging av dette. 
 • Rettet en feil med manglende distribusjon av frakt-/gebyr-kostnader på linjer på inngående kreditnota.
 • Rettet feil som kunne føre til dobling av frakt/gebyr på varemottak dersom opprinnelig fra en kopiert bestilling inkl. frakt/gebyr.
 • Lagt til knapp på fakturakontroll som tar deg til bilag i dokumentsenter dersom det er en kobling


Integrasjoner

 • ISPA (BMW): Lagt til støtte for kalkulering av FRU (Flat Rate Unit), og vedlikehold av kalkylefaktor per vare.
 • Lagt inn sperre for å overskrive kundenavn ved oppdatering av kundeinformasjon fra Triolink.
 • Rettet en feil ved uthenting av IRIS eksport filer fra brukergrensesnittet. Filene kunne ende opp med å bli avkortet.


Kasse

 • Det er nå mulig å kjøre retur på kort. Dette vil skje automatisk om du har et negativt total-beløp, og velger et betalingsmiddel som benytter seg av betalingsterminal. 
  • Krever siste versjon (4.4) av Quick Utility Service. Denne kan lastes ned via Quick3.
  • Merk at dette kan kreve en utvidet avtale med Nets/Verifone.


Kalender

 • Lagt til støtte for visning av helligdager i kalenderen.
 • Helligdager administreres fra et eget søkevindu.
 • Lagt til alle norske helligdager frem til og med 2027.
 • Forbedret ytelse ved uthenting av avtaler i kalenderen.


Kunde

 • Lagt til mulighet til å hente ut kredittrapport for kunder med gyldig org.nr. Krever aktivering av modul.
 • Lagt til to nye felter for kontaktperson: Død og Inaktiv. Disse sjekkes ved generering av kampanjeutvalg.


Oppgave

 • Lagt til mulighet for å fylle ut skjemaer.
 • Viser nå oppgavestatus-farge på oppgave-ikonet i blokkhodet på salg
 • Fanen "Underoppgaver" heter nå "Relaterte oppgaver", og viser alle relaterte oppgaver med mulighet til å vise kun underoppgaver
 • Lagt til mulighet for å slette tilbud og ordre direkte fra salgsfanen
 • Lagt til mulighet for å knytte tilbud til oppgave fra salgsfanen


Ordre

 • Lagt til mulighet for å filtrere søk på ordretype og blokktype
 • Rettet feil ved splitting av linjer som kunne føre til at linjetekst forsvant
 • Rettet en feil hvor lagring av ordre feilet dersom man opprettet nytt individ fra søkedialogen for individer inne fra blokk dialogen.
 • Lagt til mulighet for å hente påmontert utstyr direkte inn på ordre når man kobler individ ved bruk av høyreklikk-menyen i griddet.
 • Rettet et par feil ved innhenting av individ informasjon hvor ting kunne oppføre seg litt annerledes dersom man koblet individ med høyreklikk meny valget på ordrelinjer, eller om man gjorde det fra blokk redigeringen.
 • Oppgave-ikonet som vises på blokk vil nå bruke fargekoden som er knyttet til oppgavens status


Purringer

 • En større omskrivning av purrerutinen har gjort at oppsett for purringer i grensesnittet nå er forenklet. Det er nå færre bilder å forholde seg til.
 • Lagt til støtte for bruk av maler ved utsending av purringer på e-post og SMS.
 • Mulighet for å inkludere purrebrev som PDF-vedlegg ved utsending av purringer på e-post.
 • Distribusjon av purringer blir nå kjørt som en bakgrunnsjobb slik at du kan fortsette arbeidet i systemet mens distribusjonen foregår.
 • Parametere for distribusjonsmetoden administreres nå direkte fra purreoppsett-vinduet når man velger et purrenivå.


Regnskap

 • Lagt til støtte for å registrere og validere påkrevde merknader til MVA-melding (ved opplasting av XML hos Altinn).
 • Det er ikke lenger nødvendig å endre "Format mva-melding" i klientinnstillinger for å skrive ut MVA-melding tilhørende gammelt format. Formatene er nå knyttet mot periode.
 • Rettet sjelden feil der enkelte perioder ikke ble koblet til MVA-terminer dersom et mindre antall MVA-terminer per år.
 • Lagt til støtte for valuta og håndtering av agio-posteringer i IFS-import. 
 • Lagt til støtte for å styre hva som skal til remittering i reskontro-tab på leverandør, i dagbok, og i dokumentsenter.
 • Rettet feil der bilagnr i dagbok kunne komme ut av synk med bilagnr i hovedbok.
 • Rettet feil som kunne føre til duplikate agioposteringer ved automatisk postering ved remitteringsretur.
 • Oppgradert fakturajournal bildet med ny grid-komponent.
 • Rettet en feil hvor forskuddsbetalinger på ordre som var lest inn via OCR før fakturaen ble ferdigstilt ikke ble koblet til faktura og automatisk krysset.


Remittering

 • Rettet en feil med valutakurs utregning ved innlesning av ISO remitteringsretur som kunne forekomme dersom banken la til ekstra omkostninger ved utbetaling til leverandør.
 • Lagt opp mulighet for å spesifisere egen konto for bankomkostninger under regnskaps-fanen i klientinnstillinger. Denne må settes dersom remitteringsretur filen inneholder omkostninger.
 • Erstattet flagget for remittert under reskontro på leverandør med flagg for om reskontro raden skal remitteres. Dette gjør at man kan styre om enkelt poster skal remitteres eller ikke. Om en reskontro rad er remittert fremgår fortsatt ved at remitteringsnummer er utfylt.Stemplinger

 • Konvertert grid i stemplingskonsollen til ny grid-komponent.


Varer

 • Rettet en feil som kunne føre til øre-feil i sum på komponentvarer.
 • Endring av lagerstyring på vare vil nå oppdatere lagerstyring på bestillingslinjer i tillegg til ordrelinjer dersom man velger dette. Det er også mulig å aktivisere lagerstyring på vare fra en bestillingslinje (i høyreklikk-meny på linjen).
 • Lagt til mulighet til å bruke presist søk i eksterne prislister
 • Rettet feil hvor riktig valuta ikke ble satt ved lagring
 • Viser nå en dialog som varsler om at varen er inaktiv hvis alt-o brukes på en inaktiv vare
 • Konvertert varekobling griddet på varegruppe til ny grid komponent.
 • Lagt til mulighet for å legge til sortering og dato-fra-til på fokusvaretyper


Webshop

 • Kraftig forbedret ytelse ved lasting av samtlige sider.
 • Rettet en feil som forhindret tilbakestilling av passord
 • Rettet en feil som kunne føre til tap av data i artikler
 • Det er nå mulig for Admin/Superadmin å legge til manuelle betalinger om det har blitt gjort et trekk fra kort-reservasjon, men noe feilet da selve betalingen skulle registreres. Dette finner du inne i "Betalinger"-fanen.
 • Webshop tar nå hensyn til plukket antall i beregning for om varen er på lager eller ikke.